شرکت راد الکتریک به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی در ایران، فعالیت خود را از سال 1353 آغاز نموده و هم اکنون با داشتن نمایندگی انحصاری از کمپانی های معتبر اروپایی و آسیایی به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ضمینه های برق و الکترونیک صنعتی می باشد. 

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک در کمال افتخار، نمایندگی انحصاری / رسمی کمپانی های زیر را دارد:

ایسکرا
تسلا
اهمیت
اهمیت
سی سی سی پی
سی سی سی پی
ایزولکس
سمیکرون
سیمکرون
آدا
آدا
ای بی ام پاپست
آلبرایت
آلبرایت
ای بی الکترونیک
ای بی الکترونیک
بورنز
بورنز
مگا
مگا
الکربن
پروکانکت
پرو کانکت
اندرسون
اندرسون
کروزت
کروزت
ایسکرا
تسلا
اهمیت
اهمیت
سی سی سی پی
سی سی سی پی
ایزولکس
سمیکرون
سیمکرون
آدا
آدا
ای بی ام پاپست
آلبرایت
آلبرایت
سیبا
سیبا
ای بی الکترونیک
ای بی الکترونیک
تسلا
مگا
مگا
الکربن
گلداستار
گلد استار
گرین دات
گرین دات
پروکانکت
پرو کانکت
اندرسون
اندرسون
سلدوک
سلدوک
کروزت
کروزت
بورنز
بورنز

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون شده است. تلفیق این دانش و استفاده از فناوری‎ های روز که همواره مورد توجه تیم راد الکتریک بوده، به ما کمک می‎‌کند تا پشتیبانی کامل و موثری از راهکارها و سیستم‏‎ های خود را ارائه کرده و مشتریان را در بالا بردن بهره وری کسب و کارشان یاری نماییم.

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک در کمال افتخار، همکاری بسیار گسترده ای را با صنایع زیر داشته است.

صنایع شیمیایی ( نفت، پتروشیمی )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع فلزی و معدنی ( فولاد، مس، ریخته‎‏گری )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع پلاستیک ( لاستیک، بسته‏‎بندی )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع هوایی ( هواپیمایی، هوا فضا )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع دفاع ( نظامی، موشکی، حدید )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع: الکترونیک، کابل، جوش و برش، حرارتی

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع: چوب و کاغذ، نساجی و ...

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

صنایع: غذایی، لبنی و ...

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

مراکز آموزشی ( کار و دانش، فنی و حرفه‎ای، هنرستان، دانشگاه‌ها و ... )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون

مراکز عمومی ( ادارات، منازل مسکونی و ... )

تعداد و تنوع مشتریان ما از نظر نوع مالکیت، پراکندگی جغرافیایی و دامنه فعالیت کسب و کار آن‏‎‌ها، باعث گنجینه‌ای از فرایندها و تجربه‌های حرفه ای از کسب و کارهای گوناگون