شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کارت اسيلوسكوپ

کارت اسیلوسکوپ 100MHz چهار کاناله اوون VDS-3104
موجود
100 مگاهرتز چهار کاناله 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 20MHz دو کاناله اوون Owen VDS-3102
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله 1 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 25MHz دو کاناله اوون Owen VDS-1022I
موجود
25 مگاهرتز دو کاناله 100 MS/s سرعت نمونه برداری دارای خروجی USB ایزوله شده 2...
کارت اسیلوسکوپ 4 کاناله 60 مگاهرتز VDS-2062 اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله 500 MS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 4 کاناله 60 مگاهرتز VDS-2064 اوون
موجود
60 مگاهرتز چهار کاناله  500 MS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ دو کاناله 25 مگاهرتزی VDS-1022
موجود
25 مگاهرتز دو کاناله  100 MS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 100MHz چهار کاناله اوون VDS-3104
موجود
100 مگاهرتز چهار کاناله 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 20MHz دو کاناله اوون Owen VDS-3102
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله 1 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 25MHz دو کاناله اوون Owen VDS-1022I
موجود
25 مگاهرتز دو کاناله 100 MS/s سرعت نمونه برداری دارای خروجی USB ایزوله شده 2...
کارت اسیلوسکوپ 4 کاناله 60 مگاهرتز VDS-2062 اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله 500 MS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ 4 کاناله 60 مگاهرتز VDS-2064 اوون
موجود
60 مگاهرتز چهار کاناله  500 MS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب قابلیت اتصال به...
کارت اسیلوسکوپ دو کاناله 25 مگاهرتزی VDS-1022
موجود
25 مگاهرتز دو کاناله  100 MS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب قابلیت اتصال به...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من