شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن بوشی

فن 12*12 تابلویی 220 / 240 ولت بوشی تیدار چین China Tidar
موجود
سایز: 38*120*120 میلیمتر ولتاژ: 220/ 240 AC جریان: 0.14 A
Sleeve-Bearing-Fan-FP-108-1(S-1)120ST-Commonwealth-001
فن 120*120 تابلویی 220 ولت بوشی کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل:FP-108-1(S-1)220ST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 220 AC
Sleeve-Bearing-Fan-4660N-EBM-papst
فن 120*120 تابلویی 230/115VAC بوشی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: 4660N AC Fan سایز: 38 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 115/230 AC جریان: 0.15/0.07 A
Sleeve-Bearing-Fan-412-EBM-papst
فن 40*40 تابلویی 12 ولت DC بوشی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: 412 سایز: 20 * 40 * 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.9 A
Fan-Ball-bearing-GB1245PKV1-8AY-A-Sunon
فن 45*45 تابلویی 12 ولت بوشی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: GB1245PKV1-8AY سایز: 45*45*25 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.5 A
Ball-Bearing-Fan-AD0812HS-D70-LF-ADDA-001
فن 80*80 تابلویی 12VDC بوشی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0812HS-D70-LF سایز: 80 * 80 * 15 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 38.6 A
Fan-Sleeve-Bearing-80X80X25-Tidar
فن بوشی 8*8 سانتی متر 220 / 240 ولت تابلویی تیدار چین China Tidar
موجود
سایز: 80*80*25 میلی متر ولتاژ: 220/ 240 AC جریان: 0.08 A
Fan-Ball-bearing-DP201A-Sunon
فن تابلو 120*120 بوشی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: DP201A2123HST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 230 AC جریان: 0.12 A
Ball-Bearing-Fan-AD1224MS-A71GL-ADDA-001
فن تابلو 120*120 بوشی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1224MS-A71GL سایز: 120x120x25 میلی متر ولتاژ : DC 24 جریان : 0.2 A
Fan-Ball-bearing-EE40201S-Sunon
فن تابلو 40*40 بوشی 12VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40201S2 سایز: 20* 40* 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC
Fan-Ball-bearing-EB40201S2-000U-999-Sunon
فن تابلو 80*80 بوشی 12 ولت سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EB40201S2-000U-999 SUNON سایز: 40*40*20 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.063 A
Ball-Bearing-Fan-AD0824HS-A70GL-ADDA-001
فن تابلو 80*80 بوشی 24 ولت آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824HS-A70GL سایز: 80 * 80 * 25 میلی متر ولتاژ: 24  DC جریان : A 0.16
Ball-Bearing-Fan-AD1212MS-A71GL-ADDA-001
فن تابلو برق 120*120 بوشی 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1212MS-A71GL سایز: 25 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 12 DC آمپر: 0.34 A
Sleeve-Bearing-Fan-612N2GML-EBM-papst
فن تابلو برق 60*60 بوشی 12 ولت DC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: Fan sleeve bearing 612N سایز:  25* 60 * 60 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.1 A
Ball-Bearing-Fan-AA8382HS-AW-ADDA-001
فن تابلو برق 80*80 بوشی 230VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AA8382HS-AW سایز: 80 * 80 * 38 میلی متر ولتاژ: 230 VC جریان: 0.06 A
Ball-Bearing-Fan-70546291-Crouzet
فن تابلو برق بوشی 1.5 / 110 کروزت فرانسه Crouzet France
موجود
مدل: 70546291 جریان هوا : 1.5 الی 110 CFM نویز آکوستیک : 23 الی 45...
فن 12*12 تابلویی 220 / 240 ولت بوشی تیدار چین China Tidar
موجود
سایز: 38*120*120 میلیمتر ولتاژ: 220/ 240 AC جریان: 0.14 A
فن 120*120 تابلویی 220 ولت بوشی کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل:FP-108-1(S-1)220ST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 220 AC
فن 120*120 تابلویی 230/115VAC بوشی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: 4660N AC Fan سایز: 38 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 115/230 AC جریان: 0.15/0.07 A
فن 40*40 تابلویی 12 ولت DC بوشی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: 412 سایز: 20 * 40 * 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.9 A
فن 45*45 تابلویی 12 ولت بوشی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: GB1245PKV1-8AY سایز: 45*45*25 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.5 A
فن 80*80 تابلویی 12VDC بوشی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0812HS-D70-LF سایز: 80 * 80 * 15 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 38.6 A
فن بوشی 8*8 سانتی متر 220 / 240 ولت تابلویی تیدار چین China Tidar
موجود
سایز: 80*80*25 میلی متر ولتاژ: 220/ 240 AC جریان: 0.08 A
فن تابلو 120*120 بوشی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: DP201A2123HST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 230 AC جریان: 0.12 A
فن تابلو 120*120 بوشی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1224MS-A71GL سایز: 120x120x25 میلی متر ولتاژ : DC 24 جریان : 0.2 A
فن تابلو 40*40 بوشی 12VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40201S2 سایز: 20* 40* 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC
فن تابلو 80*80 بوشی 12 ولت سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EB40201S2-000U-999 SUNON سایز: 40*40*20 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.063 A
فن تابلو 80*80 بوشی 24 ولت آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824HS-A70GL سایز: 80 * 80 * 25 میلی متر ولتاژ: 24  DC جریان : A 0.16
فن تابلو برق 120*120 بوشی 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD1212MS-A71GL سایز: 25 * 120* 120 میلی متر ولتاژ: 12 DC آمپر: 0.34 A
فن تابلو برق 60*60 بوشی 12 ولت DC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل: Fan sleeve bearing 612N سایز:  25* 60 * 60 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.1 A
فن تابلو برق 80*80 بوشی 230VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AA8382HS-AW سایز: 80 * 80 * 38 میلی متر ولتاژ: 230 VC جریان: 0.06 A
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من