شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

سنسور لوله ای

Screw-position-sensors-PDC26730-Celduc-radelect
سنسور لوله‌ ای PDC26730 سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: Change-over / C form 60 VA :حداکثر توان کارکرد 250 V AC :حداکثر ولتاژ...
Screw-position-sensors-PTA6125EX-Celduc-radelect
سنسور لوله ای PTA6125Ex سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: یک کنتاکت باز 10 W / 12 VA :حداکثر توان کارکرد 60 V DC :حداکثر...
Screw-position-sensors-PTA9125EX-Celduc-radelect
سنسور لوله ای PTA9125Ex سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: یک کنتاکت باز 10 W / 12 VA :حداکثر توان کارکرد 60 V DC :حداکثر...
سنسور لوله‌ ای PDC26730 سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: Change-over / C form 60 VA :حداکثر توان کارکرد 250 V AC :حداکثر ولتاژ...
سنسور لوله ای PTA6125Ex سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: یک کنتاکت باز 10 W / 12 VA :حداکثر توان کارکرد 60 V DC :حداکثر...
سنسور لوله ای PTA9125Ex سلدوک فرانسه Celduc France
موجود
وضعیت کنتاکت‌ها: یک کنتاکت باز 10 W / 12 VA :حداکثر توان کارکرد 60 V DC :حداکثر...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من