شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اسيلوسكوپ دستی ( پرتابل )

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز مگاتک DSO-1060
موجود
60  مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ پرتابل UT 81 A یونیتی
موجود
Scope Digital Multimeters قابلیت نمایش شکل انواع موج 4 MHz : پهنای باند 20 MS/s : زمان...
اسیلوسکوپ پرتابل UT 81 B یونیتی
موجود
Acope Digital Multimeters 8 MHz : پهنای باند 40 MS/s : زمان نمونه 1000 V...
اسیلوسکوپ پرتابل UT81C یونیتی
موجود
Scope Digital Multimeters 16 MHz : پهنای باند 80 MS/s : زمان نمونه 1000 V...
اسیلوسکوپ دستی 200 مگاهرتز DSO-1200 مگاتک
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی 200 مگاهرتز حافظه دار GDS-320 گودویل
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی 70 مگاهرتز GDS-307 گودویل
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی GDS-122 گودویل
موجود
20 مگاهرتز 2 کانال 100 MS/s سرعت نمونه برداری نمایشگر LCD رنگی 2 عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی GDS-310 گودویل
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دوعدد پروب فانکشن...
اسیلوسکوپ دستی حافظه دار 2 کاناله گودویل GDS-220
موجود
200  مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی حافظه دار گودویل GDS-210
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی فانکشن و مولتی متر دار GPS-820 جی پی اس
موجود
دوکاناله 200MHz سرعت نمونه برداری 1GS/s دارای حافظه 2M دارای فانکشن مالتی متر اسکوپ و...
اسیلوسکوپ دستی گودویل GDS-207
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب فانکشن...
اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز فانکشن دار جی پی اس GPS-810
موجود
سرعت نمونه برداری 1GS/s دارای حافظه 2M دارای فانکشن مالتی متر اسکوپ و Recorder دارای...
اسیلوسکوپ دیجیتال 60 مگاهرتز 2 کاناله HDS-2062MN اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله 2 عدد پراب مولتی متر 3 رقمی TRUE RMS 500 MS/s...
اسیلوسکوپ دیجیتال 60MHz دو کاناله فانکشن دار GPS-806
موجود
دوکاناله 60MHz با سرعت نمونه برداری 1GS/s دارای حافظه 2M دارای فانکشن مالتی متر اسکوپ...
اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز مگاتک DSO-1060
موجود
60  مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ پرتابل UT 81 A یونیتی
موجود
Scope Digital Multimeters قابلیت نمایش شکل انواع موج 4 MHz : پهنای باند 20 MS/s : زمان...
اسیلوسکوپ پرتابل UT 81 B یونیتی
موجود
Acope Digital Multimeters 8 MHz : پهنای باند 40 MS/s : زمان نمونه 1000 V...
اسیلوسکوپ پرتابل UT81C یونیتی
موجود
Scope Digital Multimeters 16 MHz : پهنای باند 80 MS/s : زمان نمونه 1000 V...
اسیلوسکوپ دستی 200 مگاهرتز DSO-1200 مگاتک
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی 200 مگاهرتز حافظه دار GDS-320 گودویل
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی 70 مگاهرتز GDS-307 گودویل
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی GDS-122 گودویل
موجود
20 مگاهرتز 2 کانال 100 MS/s سرعت نمونه برداری نمایشگر LCD رنگی 2 عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی GDS-310 گودویل
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دوعدد پروب فانکشن...
اسیلوسکوپ دستی حافظه دار 2 کاناله گودویل GDS-220
موجود
200  مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی حافظه دار گودویل GDS-210
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب...
اسیلوسکوپ دستی فانکشن و مولتی متر دار GPS-820 جی پی اس
موجود
دوکاناله 200MHz سرعت نمونه برداری 1GS/s دارای حافظه 2M دارای فانکشن مالتی متر اسکوپ و...
اسیلوسکوپ دستی گودویل GDS-207
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری دو عدد پروب فانکشن...
اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز فانکشن دار جی پی اس GPS-810
موجود
سرعت نمونه برداری 1GS/s دارای حافظه 2M دارای فانکشن مالتی متر اسکوپ و Recorder دارای...
اسیلوسکوپ دیجیتال 60 مگاهرتز 2 کاناله HDS-2062MN اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله 2 عدد پراب مولتی متر 3 رقمی TRUE RMS 500 MS/s...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من