شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

بوبین‌ پیچ

Winding-Machine-WM-7A-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ نیمه اتوماتیک صفحه کلید پدال دورشمار دیجیتال شمارنده حافظه ‎دار قطع کن 2...
Coil-Winding-Machine-WM-5F-Goldstar
بوبین پیچ دستی عقربه ای با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته امکان نصب موتور
Winding-Machine-WM-1F-Goldstar
بوبین پیچ دستی نمراتوردار با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار عددی شمارشگر 5 رقمی امکان نصب موتور
Winding-Machine-WM-5B-Goldstar
بوبین پیچ دیجیتال موتور دار با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال موتور کنترل دور پدالی کلید بلبرینگی سه نظام 4 سایز سَری
Coil-Winding-Machine-WM-5S-Goldstar
بوبین پیچ عقربه ای با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته سه نظام 4 سایز سَری
Winding-Machine-WM-3-Goldstar
بوبین پیچ عقربه ای دو شمارنده گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دو شمارنده تک عقربه ای شمارشگر 4 رقمی
Winding-Machine-WM-4S-Goldstar
بوبین پیچ نمراتور دار با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
شمارشگر 5 رقمی دورشمار عددی سه نظام 4 سایز سری
Winding-Machine-WM-1-Goldstar
بوبین پیچ نمراتوردار گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
شمارشگر 5 رقمی دورشمار عددی سه نظام 4 سایز سَری
Coil-Winding-Machine-WM-5-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ دستی عقربه ای گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته
Winding-Machine-WM-180-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ دیجیتال موتوردار گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال موتور کنترل دور پدالی بلبرینگی کلید
بوبین پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ نیمه اتوماتیک صفحه کلید پدال دورشمار دیجیتال شمارنده حافظه ‎دار قطع کن 2...
بوبین پیچ دستی عقربه ای با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته امکان نصب موتور
بوبین پیچ دستی نمراتوردار با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار عددی شمارشگر 5 رقمی امکان نصب موتور
بوبین پیچ دیجیتال موتور دار با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال موتور کنترل دور پدالی کلید بلبرینگی سه نظام 4 سایز سَری
بوبین پیچ عقربه ای با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته سه نظام 4 سایز سَری
بوبین پیچ عقربه ای دو شمارنده گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دو شمارنده تک عقربه ای شمارشگر 4 رقمی
بوبین پیچ نمراتور دار با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
شمارشگر 5 رقمی دورشمار عددی سه نظام 4 سایز سری
بوبین پیچ نمراتوردار گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
شمارشگر 5 رقمی دورشمار عددی سه نظام 4 سایز سَری
دستگاه بوبین پیچ دستی عقربه ای گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته
دستگاه بوبین پیچ دیجیتال موتوردار گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال موتور کنترل دور پدالی بلبرینگی کلید
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من