شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه DC تک کانال

منبع تغذیه DC تک کانال 3020S جی پی اس GPS
موجود
خروجي  30V/20A داراي قابلیت aging test
DC-Pannel-Power-Supply-382202--Extech.001-Radelectric
منبع تغذیه DC تک کانال 382202 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه...
منبع تغذیه DC تک کانال LG-3003 گلداستار کره
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
DC-Power-Supply-MP-3010-Megatek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC تک کانال MP-3010 مگاتک Megatek
موجود
30 وات 10 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ
DC-Pannel-Power-Supply-3303S‌-GWinstek.Radelectric
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 3303S‌ جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/3A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
DC-Pannel-Power-Supply-382260-Extech.001-Radelectric
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 382260 اکستچ
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای سه رنج ولتاژ DC 16.4 ~ 0 V /...
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر LG-3005 گلداستار کره
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
DC-Pannel-Power-Supply-3382203-Extech.001-Radelect
منبع تغذیه DC تک کاناله 3382203 اکستچ EXTECH
موجود
Output DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ 5V , 12V...
منبع تغذیه DC تک کاناله LG-3003S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ  30 وات 3 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله MP-3050 مگاتک Megatek
موجود
سوئیچینگ 30 وات 50 آمپر دیجیتال حافظه تنظیم پنل جلو
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر LG-3005S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ 30 وات 5 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر MP-3040 مگاتک Megatek
موجود
سوئیچینگ 30 وات 40 آمپر دیجیتال حافظه تنظیم پنل جلو
DC-Pannel-Power-Supply-382276-Extech.001-Radelectric
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر382276 اکستچ EXTECH
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای تغذیه 220 یا 110 ولت ( مدل 382275 )...
DC-Pannel-Power-Supply-382280-Extech.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال 382280 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply Programmable قابلیت برنامه ریزی خروجی قابلیت تعیین جریان ثابت یا ولتاژ ثابت...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال LG-30V-10A-S گلداستار کره
موجود
LG--30V-10A-S :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V) ولتاژ 30...
DC-Power-Supply-MP-3020-Megatek.001-Radelectric
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال MP-3020 مگاتک Megatek
موجود
30 وات 20 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ
منبع تغذیه DC تک کانال 3020S جی پی اس GPS
موجود
خروجي  30V/20A داراي قابلیت aging test
منبع تغذیه DC تک کانال 382202 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ دارای محافظ اتصال کوتاه...
منبع تغذیه DC تک کانال LG-3003 گلداستار کره
موجود
30 وات 3 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کانال MP-3010 مگاتک Megatek
موجود
30 وات 10 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 3303S‌ جی پی اس GPS
موجود
با خروجي  30V/3A داراي كليد خاموش/روشن نمودن خروجي
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر 382260 اکستچ
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای سه رنج ولتاژ DC 16.4 ~ 0 V /...
منبع تغذیه DC تک کانال متغیر LG-3005 گلداستار کره
موجود
30 وات 5 آمپر دیجیتال 5 وات و 12 وات ثابت 1 آمپر پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله 3382203 اکستچ EXTECH
موجود
Output DC Power Supply دارای دو صفحه نمایش مجزا جریان و ولتاژ 5V , 12V...
منبع تغذیه DC تک کاناله LG-3003S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ  30 وات 3 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله MP-3050 مگاتک Megatek
موجود
سوئیچینگ 30 وات 50 آمپر دیجیتال حافظه تنظیم پنل جلو
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر LG-3005S گلداستار کره
موجود
سوئیچینگ 30 وات 5 آمپر دیجیتال پروب
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر MP-3040 مگاتک Megatek
موجود
سوئیچینگ 30 وات 40 آمپر دیجیتال حافظه تنظیم پنل جلو
منبع تغذیه DC تک کاناله متغیر382276 اکستچ EXTECH
موجود
Switching Mode DC Power Supply دارای تغذیه 220 یا 110 ولت ( مدل 382275 )...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال 382280 اکستچ EXTECH
موجود
DC Power Supply Programmable قابلیت برنامه ریزی خروجی قابلیت تعیین جریان ثابت یا ولتاژ ثابت...
منبع تغذیه DC دیجیتال تک کانال LG-30V-10A-S گلداستار کره
موجود
LG--30V-10A-S :(Type) مدل 300 :(VA) توان جریان (A) خروجی: 10 ~ 0 220 AC :ورودی (V) ولتاژ 30...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من