شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کالیبراتور

کالیبراتور 412440S اکستچ Extech
موجود
Calibration Source Checker دارای خروجی های 4mA , 12mA , 20mA دارای LED برای نمایش...
کالیبراتور ADT672 ادیتل Additel
موجود
مدل های گیج Gauge pressure Compound Pressure Absolute pressure Differential pressure نمایش همزمان دو پارامتر...
کالیبراتور ترموکوپل 433201 اکستچ Extech
موجود
Multi-Type Calirator Thermometer قابلیت کالیبراسیون 8 مدل تیپ از ترموکوبل J, K, T, E, C,...
کالیبراتور خودکار فشار ADT761 ادیتل Additel
موجود
Automated pressure calibrators مناسب برای گیج ها , ترانسمیتر ها دارای پمپ داخلی و کنترل...
کالیبراتور لوپ ADT220 ادیتل Additel
موجود
Loop Calibrators اندازه گیری لوپ جریان: 30mA اندازه گیری ولتاژ: 300mV ~ 60V- خروجی جریان: mAا22...
کالیبراتور مولتی فانکشن 412400 اکستچ Extech
موجود
Multifunction Process Calibrator خزوجی جریان: mAا24 ~ 0 خروجی ولتاژ: Vا10 ~ 0 قابلیت کالیبراسیون...
کالیبراتور ولتاژ و جریان 412300A اکستچ Extech
موجود
Current Calibrator / Meter دارای صفحه بزرگ خروجی جریان mAا24 ~ 0 اندازه گیری جریان:...
کالیبراتور ولتاژ و جریان 412355A اکستچ Extech
موجود
Current and Voltage Calibrator / Meter دارای صفحه بزرگ خروجی جریان: mAا24 ~ 0 خروجی...
کالیبراتور 412440S اکستچ Extech
موجود
Calibration Source Checker دارای خروجی های 4mA , 12mA , 20mA دارای LED برای نمایش...
کالیبراتور ADT672 ادیتل Additel
موجود
مدل های گیج Gauge pressure Compound Pressure Absolute pressure Differential pressure نمایش همزمان دو پارامتر...
کالیبراتور ترموکوپل 433201 اکستچ Extech
موجود
Multi-Type Calirator Thermometer قابلیت کالیبراسیون 8 مدل تیپ از ترموکوبل J, K, T, E, C,...
کالیبراتور خودکار فشار ADT761 ادیتل Additel
موجود
Automated pressure calibrators مناسب برای گیج ها , ترانسمیتر ها دارای پمپ داخلی و کنترل...
کالیبراتور لوپ ADT220 ادیتل Additel
موجود
Loop Calibrators اندازه گیری لوپ جریان: 30mA اندازه گیری ولتاژ: 300mV ~ 60V- خروجی جریان: mAا22...
کالیبراتور مولتی فانکشن 412400 اکستچ Extech
موجود
Multifunction Process Calibrator خزوجی جریان: mAا24 ~ 0 خروجی ولتاژ: Vا10 ~ 0 قابلیت کالیبراسیون...
کالیبراتور ولتاژ و جریان 412300A اکستچ Extech
موجود
Current Calibrator / Meter دارای صفحه بزرگ خروجی جریان mAا24 ~ 0 اندازه گیری جریان:...
کالیبراتور ولتاژ و جریان 412355A اکستچ Extech
موجود
Current and Voltage Calibrator / Meter دارای صفحه بزرگ خروجی جریان: mAا24 ~ 0 خروجی...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من