شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

منبع تغذیه AC سه فاز

منبع تغذیه AC سه فاز 380820 اکستچ EXTECH
موجود
380820 :(Type) مدل 5 :(A) جریان 100 :(w) توان 250 :(VDC) ولتاژ مستقیم 65 :(HZ) فرکانس...
منبع تغذیه AC سه فاز 380820 اکستچ EXTECH
موجود
380820 :(Type) مدل 5 :(A) جریان 100 :(w) توان 250 :(VDC) ولتاژ مستقیم 65 :(HZ) فرکانس...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من