شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اسلیپ رینگ کربن لورن

اسلیپ رینگ ژنراتور 33*58*28 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 2-3 kw ابعاد:28x58x33
اسلیپ رینگ ژنراتور 43*77*43 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 7.5-5 kw ابعاد:43x77x43
اسلیپ رینگ ژنراتور 47*105*54 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور طبقات : 2 طبقه توان: 12-10 kw ابعاد:54x105x47
اسلیپ رینگ ژنراتور 48*123*60 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 24-15 kw ابعاد:60x123x48
اسلیپ رینگ ژنراتور 48*123*65 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 50-30 kw ابعاد:65x123x48
اسلیپ رینگ ژنراتور 33*58*28 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 2-3 kw ابعاد:28x58x33
اسلیپ رینگ ژنراتور 43*77*43 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 7.5-5 kw ابعاد:43x77x43
اسلیپ رینگ ژنراتور 47*105*54 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور طبقات : 2 طبقه توان: 12-10 kw ابعاد:54x105x47
اسلیپ رینگ ژنراتور 48*123*60 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 24-15 kw ابعاد:60x123x48
اسلیپ رینگ ژنراتور 48*123*65 کربن لورن
موجود
مدل:رینگ ژنراتور توان: 50-30 kw ابعاد:65x123x48
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من