شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

یو پی اس UPS

UPS-LG-1P-0.8K-VM-Goldstar
منبع تغذیه بدون وقفه UPS گلداستار کره LG-1P-0.8K-VM
موجود
LG-1P-0.8K-VM :(Type) مدل  800 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
UPS-LG-1P-0.65K-VR-Goldstar (3)
منبع تغذیه بدون وقفه یو پی اس LG-1P-0.65K-VR گلداستار کره
موجود
LG-1P-0.65K-VR :(Type) مدل 650 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
UPS-LG-1P-1.5K-SD-Goldstar
یو پی اس LG-1P-1.5K-SD گلداستار کره
موجود
LG-1P-1.5K-SD :(Type) مدل  1500 :(VA) توان ولتاژ (V ) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت...
UPS-LG-1P-2K-NK-Goldstar
یو پی اس LG-1P-2K-NK گلداستار کره
موجود
LG-1P-2K-NK :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~160 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
UPS-LG-3000LS-Goldstar
یو پی اس LG-3000LS گلداستار کره
موجود
LG-3000LS :(Type) مدل 3000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~140 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری: In 48V-Sh:37A 19...
UPS-LG-1P-1.2K-SP-Goldstar
یو پی اس برق اضطراری LG-1P-1.2K-SP گلداستار کره
موجود
LG-1P-1.2K-SP :(Type) مدل  1200 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~160 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
UPS-LG-1P-0.5K-E-Goldstar
یو پی اس رومیزی LG-1P-0.5K-E گلداستار کره
موجود
LG-1P-0.5K-E :(Type) مدل 500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
منبع تغذیه بدون وقفه UPS گلداستار کره LG-1P-0.8K-VM
موجود
LG-1P-0.8K-VM :(Type) مدل  800 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
منبع تغذیه بدون وقفه یو پی اس LG-1P-0.65K-VR گلداستار کره
موجود
LG-1P-0.65K-VR :(Type) مدل 650 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
یو پی اس LG-1P-1.5K-SD گلداستار کره
موجود
LG-1P-1.5K-SD :(Type) مدل  1500 :(VA) توان ولتاژ (V ) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت...
یو پی اس LG-1P-2K-NK گلداستار کره
موجود
LG-1P-2K-NK :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~160 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
یو پی اس LG-3000LS گلداستار کره
موجود
LG-3000LS :(Type) مدل 3000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~140 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری: In 48V-Sh:37A 19...
یو پی اس برق اضطراری LG-1P-1.2K-SP گلداستار کره
موجود
LG-1P-1.2K-SP :(Type) مدل  1200 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~160 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
یو پی اس رومیزی LG-1P-0.5K-E گلداستار کره
موجود
LG-1P-0.5K-E :(Type) مدل 500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 275~165 ولتاژ (V) خروجی: 220 ظرفیت باتری:...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من