شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اینورتر/ مبدل برق DC به AC

اینورتر خورشیدی 1000 وات LG-12V-1K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-1K-I :(Type) مدل 1000 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر سینوسی 750 وات LG-12V-0.75K-I گلداستار کره
موجود
 LG-12V-0.75K-I :(Type) مدل 750 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر شارژر 2000 وات LG-24V-2K-IC گلداستار کره
موجود
LG-24V-2K-IC :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 24DC & 220AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC...
اینورتر شارژر 500 وات LG-12V-0.5K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.5K-I :(Type) مدل 500 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V) واتاژ...
اینورتر شبه سینوسی 1500 وات LG-12V-1.5K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-1.5K-I :(Type) مدل 1500 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر صنعتی سینوسی 1500 وات LG-24V-1.5K-IC گلداستار کره
موجود
LG-24V-1.5K-IC :(Type) مدل 1500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 24DC & 150-275AC ولتاژ (V) خروجی:...
اینورتر صنعتی مبدل برق خودرو LG-12V-0.5K-IC گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.5K-IC :(Type) مدل  500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 100-275AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC...
اینورتر مبدل برق خودرو LG-12V-0.15K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.15K-I :(Type) مدل 150 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V) ولتاژ...
اینورتر، مبدل برق خودرو 2000 وات LG-12V-2K-ICS گلداستار کره
موجود
LG-12V-2K-ICS :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 220AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC &...
مبدل برق خودرو 1000 وات LG-12V-1K-IC گلداستار کره
موجود
LG-12V-1K-IC :(Type) مدل  1000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 100-275 AC ولتاژ (V) خروجی:...
اینورتر خورشیدی 1000 وات LG-12V-1K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-1K-I :(Type) مدل 1000 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر سینوسی 750 وات LG-12V-0.75K-I گلداستار کره
موجود
 LG-12V-0.75K-I :(Type) مدل 750 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر شارژر 2000 وات LG-24V-2K-IC گلداستار کره
موجود
LG-24V-2K-IC :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 24DC & 220AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC...
اینورتر شارژر 500 وات LG-12V-0.5K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.5K-I :(Type) مدل 500 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V) واتاژ...
اینورتر شبه سینوسی 1500 وات LG-12V-1.5K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-1.5K-I :(Type) مدل 1500 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V)...
اینورتر صنعتی سینوسی 1500 وات LG-24V-1.5K-IC گلداستار کره
موجود
LG-24V-1.5K-IC :(Type) مدل 1500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 24DC & 150-275AC ولتاژ (V) خروجی:...
اینورتر صنعتی مبدل برق خودرو LG-12V-0.5K-IC گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.5K-IC :(Type) مدل  500 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 100-275AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC...
اینورتر مبدل برق خودرو LG-12V-0.15K-I گلداستار کره
موجود
LG-12V-0.15K-I :(Type) مدل 150 :(VA) توان 12 DC :ورودی (V) ولتاژ 220 AC :خروجی (V) ولتاژ...
اینورتر، مبدل برق خودرو 2000 وات LG-12V-2K-ICS گلداستار کره
موجود
LG-12V-2K-ICS :(Type) مدل 2000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 220AC ولتاژ (V) خروجی: 220AC &...
مبدل برق خودرو 1000 وات LG-12V-1K-IC گلداستار کره
موجود
LG-12V-1K-IC :(Type) مدل  1000 :(VA) توان ولتاژ (V) ورودی: 12DC & 100-275 AC ولتاژ (V) خروجی:...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من