شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

تست و اندازه گیری

LCR متر 380193 اکستچ Extech
موجود
Passive Componet LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر رومیزی دیجیتال GPS-3138B جی پی اس GPS
موجود
نج  تست فرکانسی 50Hz ~ 200KHz اندازه گیری مقادیر L,C,R,Z,D,Q,B,G,I,V,θr, θd قابلیت انتخاب ولتاز تست...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
PH-Meter-PH110-EXTECH-radelect
PH متر اسید سنج دیجیتال PH-110 اکستچ Extech
موجود
دارای الکترود های قابل تعویض و دقت بالا 14 ~ 0 :pH دارای پراب قابل...
PH-Meter-PH220-c-EXTECH-radelect
PH متر ضد آب PH 220-C اکستچ Extech
موجود
Waterproof Palm pH Meter with Temperature 14.00 ~ 0.00 pH :pH -999 ~ 999 mv :mv...
PH-Meter-PH50-EXTECH-radelect
Ph متر قلمی PH-50 اکستچ Extech
موجود
Waterproof pH Pen استفاده ساده و سریع , دارای , صفحه نمایش برای خواندن لحظه...
Phase-Indicator-8035-Kyoritsu-radelect
RST سنج القایی 8035 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
1000 ~ 70 VAC تشخیص توالی فاز از روی روکش سیم
phase-rotation-tester-PRT-200-Extech-radelect
RST متر PRT-200 اکستچ Extech
موجود
Non-Contact Phase Rotation Tester نمایش توالی فاز بدون تماس نمایش جهت چرخش موتور گیره سوسماری...
آداپتور تبدیل BNC نری به سوکت موزی مادگی HZ-20 هامگ Hameg
موجود
آداپتور تبدیل BNC نری به سوکت موزی (جفت) مادگی
LCR متر 380193 اکستچ Extech
موجود
Passive Componet LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر رومیزی دیجیتال GPS-3138B جی پی اس GPS
موجود
نج  تست فرکانسی 50Hz ~ 200KHz اندازه گیری مقادیر L,C,R,Z,D,Q,B,G,I,V,θr, θd قابلیت انتخاب ولتاز تست...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
PH متر اسید سنج دیجیتال PH-110 اکستچ Extech
موجود
دارای الکترود های قابل تعویض و دقت بالا 14 ~ 0 :pH دارای پراب قابل...
PH متر ضد آب PH 220-C اکستچ Extech
موجود
Waterproof Palm pH Meter with Temperature 14.00 ~ 0.00 pH :pH -999 ~ 999 mv :mv...
Ph متر قلمی PH-50 اکستچ Extech
موجود
Waterproof pH Pen استفاده ساده و سریع , دارای , صفحه نمایش برای خواندن لحظه...
RST سنج القایی 8035 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
1000 ~ 70 VAC تشخیص توالی فاز از روی روکش سیم
RST متر PRT-200 اکستچ Extech
موجود
Non-Contact Phase Rotation Tester نمایش توالی فاز بدون تماس نمایش جهت چرخش موتور گیره سوسماری...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من