شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

قلع کش / نوک قلع کش

سيم قلع كش 907097 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2.5 طول (m)ا: 15
سيم قلع كش 907098 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2 طول (m)ا: 30 
سيم قلع كش 907102 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2.5 طول (m)ا: 1.6
قلع كش دستی با پمپ الكتريكی 808 هاکو Hakko
موجود
قلع كش دستي با پمپ الكتريكي سرخـود وكنتــرل درجه حـرارت 
قلع کش دستی 18G هاکو Hakko
موجود
قلع کش دستی مدل 18G ساخت HAKKO ژاپن
قلع کش رو میزی 100 وات هاکو HAKKO
موجود
با قابلیت تنظیم دمای قلع کش داراي بـدنه آنتـي استاتيك
قلع کش رومیزی هاکو 484 HAKKO
موجود
قلع كــش روميــزي با پمپ والمنت 30 وات سراميكي
نوك قلع كش DX 110 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامتاmmا1.9
نوك قلع كش DX 113HM ولر Weller
موجود
نوك قلع كش  به ضخامتاmmا2.5 نوك قلع كش DX 113HM
نوک قلع كش DX 114 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامتاmmا3.3 نوك قلع كش DX 114
نوک قلع كش DX 117 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامت اmmا2.9
سيم قلع كش 907097 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2.5 طول (m)ا: 15
سيم قلع كش 907098 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2 طول (m)ا: 30 
سيم قلع كش 907102 استانول Stannol
موجود
کد کالا: DESOLDERING WIRE ضخامت (mm)ا: 2.5 طول (m)ا: 1.6
قلع كش دستی با پمپ الكتريكی 808 هاکو Hakko
موجود
قلع كش دستي با پمپ الكتريكي سرخـود وكنتــرل درجه حـرارت 
قلع کش دستی 18G هاکو Hakko
موجود
قلع کش دستی مدل 18G ساخت HAKKO ژاپن
قلع کش رو میزی 100 وات هاکو HAKKO
موجود
با قابلیت تنظیم دمای قلع کش داراي بـدنه آنتـي استاتيك
قلع کش رومیزی هاکو 484 HAKKO
موجود
قلع كــش روميــزي با پمپ والمنت 30 وات سراميكي
نوك قلع كش DX 110 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامتاmmا1.9
نوك قلع كش DX 113HM ولر Weller
موجود
نوك قلع كش  به ضخامتاmmا2.5 نوك قلع كش DX 113HM
نوک قلع كش DX 114 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامتاmmا3.3 نوك قلع كش DX 114
نوک قلع كش DX 117 ولر Weller
موجود
نوك قلع كش ضخامت اmmا2.9
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من