شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فیلتر فن

دریچه فن تابلویی 4*4 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 40*40 میلی متر جنس: ABS 
فیلتر فن (هواکش) 6*6 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 60mm ابعاد: 65  * 65 ضخامت: 13.5mm 
فیلتر فن (هواکش) 9*9 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 97 * 97 * 10 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن 12*12 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 125 * 125 * 10 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن 12*12 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 119mm ابعاد: 136 * 162 ضخامت: 18.5mm
فیلتر فن 9*9 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 92mm ابعاد: 125 * 105 ضخامت: 17.5mm
فیلتر فن تابلو برق 6*6 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 60*60 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن تابلویی برق 8*8 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 10 * 84.5 میلی متر  جنس: ABS
دریچه فن تابلویی 4*4 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 40*40 میلی متر جنس: ABS 
فیلتر فن (هواکش) 6*6 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 60mm ابعاد: 65  * 65 ضخامت: 13.5mm 
فیلتر فن (هواکش) 9*9 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 97 * 97 * 10 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن 12*12 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 125 * 125 * 10 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن 12*12 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 119mm ابعاد: 136 * 162 ضخامت: 18.5mm
فیلتر فن 9*9 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
سایز: 92mm ابعاد: 125 * 105 ضخامت: 17.5mm
فیلتر فن تابلو برق 6*6 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 60*60 میلی متر جنس: ABS
فیلتر فن تابلویی برق 8*8 آدا تایوان Adda Taiwan
موجود
برند: آدا ADDA سایز: 10 * 84.5 میلی متر  جنس: ABS
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من