شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کلمپ متر

آمپر متر انبری کلمپی،قیمت آمپر متر انبری کلمپی
آمپر متر انبری کلمپی UT204 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی
آمپر متر کلمپی EX840 اکستچ Extech
موجود
Clamp-Onmeter/Digital TRMS AC/DC حرارت لیزر: Cا°270 ~ 50- حرارت: Cا°760 ~ 20 - جریان AC/DC:...
آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی،
آمپر متر کلمپی UT202 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
آمپر متر کلمپی آنالوگ AC کیوریتسو 2608A Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 300 A AC :جریان 10 KΩ :مقاومت...
آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی
آمپر متر کلمپی دیجیتال MA620 اکستچ Extech
موجود
AC / DC Clamp Meter + NCV TRMS AC ردیاب برق غیر تماسی با نشانگر...
آمپر متر کلمپی دیجیتالی پرتابل M-2020 مولتی Multi
موجود
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 300A اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 500V...
امپرمتر انبری،قیمت امپرمتر دیجیتال،انواع کلمپ امپرمتر دیجیتال
آمپرمتر انبری دیجیتال با حرارت سنج EX730 اکستچ Extech
موجود
TRMS AC/DC جریان AC:اAا800 و دقت 0.01 ولتاژ AC: اVا600 مقاومت: اMΩا40 خازن: mFا40ا حرارت: Cا°760...
آمپرمتر چنگکی فشار قوی HCL-1000D مولتی Multi
موجود
با رنج 20A/600A  بارزولوشن 0.01A/0.1A با دقت حداقل 2%  مناسب جهت اندازه گیری بروی خطوط...
آمپرمتر کلمپی AC/DC دیجیتال 203 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC/DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC/DC :جریان 4000~0Ω :مقاومت الکتریکی
آمپرمتر کلمپی دیجیتال 2009 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
2000A-750VTrueRMS :AC 2000A-1000V :DC 4K OHM
کلمپ آمپر،قیمت کلمپ آمپر،انواع کلمپ آمپر
کلمپ آمپر 1000 ردیاب جریان برق اکستچ Extech DA50
موجود
Telescoping AC Current Detector دارای پراب تلسکوپی یک متری برای دسترسی به مکان های دشوار...
کلمپ آمپر متر،قیمت کلمپ آمپر متر،خرید کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر UT209 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 1000 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
کلمپ آمپر متر،قیمت کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر انبری و حرارت سنج لیزری EX810 اکستچ EXTECH
موجود
True RMS IR Thermometer حرارت تماسی: Cا°760 ~ 20- جریان AC:ا1000A  ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا40...
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2004 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
0-200mA - 500V :AC 0-200Ma - 200V :DC
کلمپ آمپر متر دیجیتال 2056R کیوریتسو Kyoritsu
موجود
(True RMS) AC/DC 1000A AC/DC 600V AC/DC V F: 10HZ ~ 10KHZ Ω: 0 ~ 600/6K/60K/600K/6M/60M...
آمپر متر انبری کلمپی UT204 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
آمپر متر کلمپی EX840 اکستچ Extech
موجود
Clamp-Onmeter/Digital TRMS AC/DC حرارت لیزر: Cا°270 ~ 50- حرارت: Cا°760 ~ 20 - جریان AC/DC:...
آمپر متر کلمپی UT202 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
آمپر متر کلمپی آنالوگ AC کیوریتسو 2608A Kyoritsu
موجود
600 V AC / 600 V DC :ولتاژ 300 A AC :جریان 10 KΩ :مقاومت...
آمپر متر کلمپی دیجیتال MA620 اکستچ Extech
موجود
AC / DC Clamp Meter + NCV TRMS AC ردیاب برق غیر تماسی با نشانگر...
آمپر متر کلمپی دیجیتالی پرتابل M-2020 مولتی Multi
موجود
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 300A اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 500V...
آمپرمتر انبری دیجیتال با حرارت سنج EX730 اکستچ Extech
موجود
TRMS AC/DC جریان AC:اAا800 و دقت 0.01 ولتاژ AC: اVا600 مقاومت: اMΩا40 خازن: mFا40ا حرارت: Cا°760...
آمپرمتر چنگکی فشار قوی HCL-1000D مولتی Multi
موجود
با رنج 20A/600A  بارزولوشن 0.01A/0.1A با دقت حداقل 2%  مناسب جهت اندازه گیری بروی خطوط...
آمپرمتر کلمپی AC/DC دیجیتال 203 کیوریتسو Kyoritsu
موجود
600V AC/DC :ولتاژ 40~0A / 400A AC/DC :جریان 4000~0Ω :مقاومت الکتریکی
کلمپ آمپر 1000 ردیاب جریان برق اکستچ Extech DA50
موجود
Telescoping AC Current Detector دارای پراب تلسکوپی یک متری برای دسترسی به مکان های دشوار...
کلمپ آمپر متر UT209 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 1000 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
کلمپ آمپر متر انبری و حرارت سنج لیزری EX810 اکستچ EXTECH
موجود
True RMS IR Thermometer حرارت تماسی: Cا°760 ~ 20- جریان AC:ا1000A  ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا40...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من