شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ردیف‌ پیچ

Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک پنج محوره گلداستار کره Goldstar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن بلبرینگی 2...
Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال حافظه دار با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن سیم گیر...
Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ تمام اتوماتیک پنج محوره گلداستار کره Goldstar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده ردیف زن موتور ترمزدار کنترل دور پدال حافظه دار قطع...
Winding-Machine-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک با دو ردیف زن گلداستار کره GoldStar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده سیم گیر موتور ترمزدار کنترل دور پدال حافظه دار قطع...
Winding-Machine-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک عقربه ای با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 2 عقربه ای ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
بوبین پیچ اتوماتیک پنج محوره گلداستار کره Goldstar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن بلبرینگی 2...
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال حافظه دار با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن سیم گیر...
بوبین پیچ تمام اتوماتیک پنج محوره گلداستار کره Goldstar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده ردیف زن موتور ترمزدار کنترل دور پدال حافظه دار قطع...
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک با دو ردیف زن گلداستار کره GoldStar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده سیم گیر موتور ترمزدار کنترل دور پدال حافظه دار قطع...
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک عقربه ای با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 2 عقربه ای ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من