شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اسيلوسكوپ آنالوگ

اسیلوسکوپ آنالوگ 2 کانال 100 مگاهرتز گودویل اینستک 6112-GOS
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال Delay cursor CRT read out 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ 2 کانال 20 مگاهرتز مگاتک MS-200
موجود
20 مگاهرتز 2 کانال 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ GOS-6103C گودویل اینستک 2 کانال 100 مگاهرتز
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال Delay فرکانس متر 7 نوع اندازگیری اتوماتیک 10 حافظه برای تنظیمات...
اسیلوسکوپ آنالوگ GOS-630FC گودویل اینستک 2 کانال 30 مگاهرتز
موجود
30 مگاهرتز 2 کانال فرکانس متر 30 مگاهرتز با نمایشگر دیجیتالی 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ LG-620 گلداستار 2 کانال 20 مگاهرتز
موجود
 20 مگاهرتز 2 کانال 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ MOS 620CH متریکس 2 کانال 20 مگاهرتز
موجود
20 مگاهرتز 2 کانال 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ PS-1005 پینتک 2 کانال 100 مگاهرتز
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال Delay 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ 2 کانال 100 مگاهرتز گودویل اینستک 6112-GOS
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال Delay cursor CRT read out 2 عدد پروب
اسیلوسکوپ آنالوگ GOS-6103C گودویل اینستک 2 کانال 100 مگاهرتز
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال Delay فرکانس متر 7 نوع اندازگیری اتوماتیک 10 حافظه برای تنظیمات...
اسیلوسکوپ آنالوگ GOS-630FC گودویل اینستک 2 کانال 30 مگاهرتز
موجود
30 مگاهرتز 2 کانال فرکانس متر 30 مگاهرتز با نمایشگر دیجیتالی 2 عدد پروب
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من