شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

دستگاه سیم‎ پیچی

Winding-Machine-WM-7-Goldstar
بوبین پیچ ديجيتال سه قدرته با فولی گلداستار کره Goldstar
موجود
WM-7 دورشمار 4 رقمی دیجیتال امکان نصب موتور بلبرینگی 3 قدرته 2 سایز شفت کلید
Winding-Machine-WM-3-Goldstar
بوبین پیچ عقربه ای دو شمارنده گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دو شمارنده تک عقربه ای شمارشگر 4 رقمی
Winding-Machine-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک عقربه ای با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 2 عقربه ای ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
دستگاه سیم پیچی اتوماتیک (حلقوی پیچ قطر کوچک) گلداستار کره GoldStar
موجود
تروئید پیچ تمام اتوماتیک ( حلقوی پیچ کوچک ) نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور...
دستگاه سیم پیچی اتوماتیک گلداستار کره GoldStar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده سیم گیر موتور ترمزدار کنترل دور پدال بلبرینگی CNC حافظه...
قیمت کلاف پیچ،خرید کلاف پیچ،انواع کلاف پیچ
کلاف پیچ تک عقربه ای با فولی (درجه چهار) WM-M30-3P گلد Gold
موجود
کلاف پیچ آنالوگ با فولی (درجه چهار) WM-NO4-M دارای: بلبرینگ بدنه پلیمر شفت ترانس پیچ...
Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
Winding-Machine--WM-8A-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور گلداستار کره Goldstar
موجود
WM-8A نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور ترمزدار کنترل دور ولومی و پدالی بلبرینگی حافظه...
Coil-Winding-Machine-WM-5-Goldstar
دستگاه بوبین پیچ دستی عقربه ای گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته
دستگاه سیم پیچی (حلقوی پیچ قطر بزرگ) گلداستار کره GoldStar
موجود
تروئید پیچ تمام اتوماتیک (حلقوی پیچ بزرگ) نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور ترمزدار کنترل...
قیمت کلاف پیچ،خرید کلاف پیچ،انواع کلاف پیچ
دستگاه کلاف پیچ دستی تک عقربه ای با فولی (درجه سه) WM-M30-2P گلد Gold
موجود
کلاف پیچ آنالوگ با فولی (درجه دو) WM-NO2-M دارای: بلبرینگ بدنه آلومینیوم شفت ترانس پیچ چرخ...
Winding-Machine--WM101-1.2-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک با چسب‌ زن گلداستار کره GoldStar
موجود
WM101-1.2 نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده ردیف زن موتور ترمزدار کنترل دور پدال بلبرینگی CNC...
Winding-Machine-Goldstar
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال حافظه دار با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن سیم گیر...
Coil-Winding-Machine-WM-5F-Goldstar
بوبین پیچ دستی عقربه ای با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته امکان نصب موتور
Coil-Winding-Machine-WM-5S-Goldstar
بوبین پیچ عقربه ای با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته سه نظام 4 سایز سَری
کلاف پیچ WM-M30-1P،کلاف پیچ دستی، کباف پیچ اتوماتیک،قیمت کلاف پیچ
دستگاه کلاف پیچ تک عقربه ای با فولی (درجه دو) WM-M30-1P گلد Gold
موجود
کلاف پیچ آنالوگ با فولی (درجه سه) WM-NO3-M دارای: بلبرینگ بدنه آلومینیوم شفت ترانس پیچ...
بوبین پیچ ديجيتال سه قدرته با فولی گلداستار کره Goldstar
موجود
WM-7 دورشمار 4 رقمی دیجیتال امکان نصب موتور بلبرینگی 3 قدرته 2 سایز شفت کلید
بوبین پیچ عقربه ای دو شمارنده گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دو شمارنده تک عقربه ای شمارشگر 4 رقمی
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک عقربه ای با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 2 عقربه ای ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
دستگاه سیم پیچی اتوماتیک (حلقوی پیچ قطر کوچک) گلداستار کره GoldStar
موجود
تروئید پیچ تمام اتوماتیک ( حلقوی پیچ کوچک ) نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور...
دستگاه سیم پیچی اتوماتیک گلداستار کره GoldStar
موجود
نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده سیم گیر موتور ترمزدار کنترل دور پدال بلبرینگی CNC حافظه...
کلاف پیچ تک عقربه ای با فولی (درجه چهار) WM-M30-3P گلد Gold
موجود
کلاف پیچ آنالوگ با فولی (درجه چهار) WM-NO4-M دارای: بلبرینگ بدنه پلیمر شفت ترانس پیچ...
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار 5 رقمی دیجیتال ردیف زن امکان نصب موتور (با فولی) سیم گیر بلبرینگی 2...
دستگاه بوبین پیچ اتوماتیک حافظه دار با موتور گلداستار کره Goldstar
موجود
WM-8A نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور ترمزدار کنترل دور ولومی و پدالی بلبرینگی حافظه...
دستگاه بوبین پیچ دستی عقربه ای گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
بوبین پیچ دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته
دستگاه سیم پیچی (حلقوی پیچ قطر بزرگ) گلداستار کره GoldStar
موجود
تروئید پیچ تمام اتوماتیک (حلقوی پیچ بزرگ) نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده موتور ترمزدار کنترل...
دستگاه کلاف پیچ دستی تک عقربه ای با فولی (درجه سه) WM-M30-2P گلد Gold
موجود
کلاف پیچ آنالوگ با فولی (درجه دو) WM-NO2-M دارای: بلبرینگ بدنه آلومینیوم شفت ترانس پیچ چرخ...
بوبین پیچ اتوماتیک با چسب‌ زن گلداستار کره GoldStar
موجود
WM101-1.2 نمایشگر دیجیتال صفحه کلید شمارنده ردیف زن موتور ترمزدار کنترل دور پدال بلبرینگی CNC...
بوبین پیچ اتوماتیک دیجیتال حافظه دار با فولی گلداستار کره GoldStar
موجود
دورشمار دیجیتال صفحه کلید ردیف زن موتور ترمزدار پدال حافظه دار قطع کن سیم گیر...
بوبین پیچ دستی عقربه ای با فولی گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ‎ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته امکان نصب موتور
بوبین پیچ عقربه ای با شفت متغیر گلداستار کره Goldstar Korea
موجود
دورشمار 2 عقربه ای شمارشگر 4 رقمی 2 قدرته سه نظام 4 سایز سَری
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من