شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

میگر

کلمپ متر جریان نشتی AC M-340 میگر Megger
موجود
با رنجهای 2mA / 20mA / 60A با رزولوشن استثنایی 1µA /10µA / 100mA با...
کلمپ متر جریان نشتی AC عقربه ای MCL-350 میگر Megger
موجود
با رنجهای 10mA / 50mA / 500mA / 1A / 5A / 50A / 500A ...
کلمپ متر جریان نشتی AC M-340 میگر Megger
موجود
با رنجهای 2mA / 20mA / 60A با رزولوشن استثنایی 1µA /10µA / 100mA با...
کلمپ متر جریان نشتی AC عقربه ای MCL-350 میگر Megger
موجود
با رنجهای 10mA / 50mA / 500mA / 1A / 5A / 50A / 500A ...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من