شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

اکستچ

آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی
آمپر متر کلمپی EX840 اکستچ Extech
Clamp-Onmeter/Digital TRMS AC/DC حرارت لیزر: Cا°270 ~ 50- حرارت: Cا°760 ~ 20 - جریان AC/DC:...
آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی
آمپر متر کلمپی دیجیتال MA620 اکستچ Extech
AC / DC Clamp Meter + NCV TRMS AC ردیاب برق غیر تماسی با نشانگر...
امپرمتر انبری،قیمت امپرمتر دیجیتال،انواع کلمپ امپرمتر دیجیتال
آمپرمتر انبری دیجیتال با حرارت سنج EX730 اکستچ Extech
TRMS AC/DC جریان AC:اAا800 و دقت 0.01 ولتاژ AC: اVا600 مقاومت: اMΩا40 خازن: mFا40ا حرارت: Cا°760...
کلمپ آمپر،قیمت کلمپ آمپر،انواع کلمپ آمپر
کلمپ آمپر 1000 ردیاب جریان برق اکستچ Extech DA50
Telescoping AC Current Detector دارای پراب تلسکوپی یک متری برای دسترسی به مکان های دشوار...
کلمپ آمپر متر،قیمت کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر انبری و حرارت سنج لیزری EX810 اکستچ EXTECH
True RMS IR Thermometer حرارت تماسی: Cا°760 ~ 20- جریان AC:ا1000A  ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا40...
کلمپ آمپر متر دیجیتال،قیمت کلمپ آمپر متر،انواع کلمپ آمپر متر دیجیتال
کلمپ آمپر متر دیجیتال EX613 اکستچ Extech
True RMS Clamp Meter TRMS AC/DC حرارت سنج تفاضلی با دو ورودی حرارت سنج ردیاب...
کلمپ آمپر متر دیجیتال،قیمت کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر دیجیتال MA220 اکستچ Extech
Clamp Meter جریان AC / DC:اAا400 ولتاژ DC / AC:اVا600 خازن:اuFا100 فرکانس: KHzا150ا مقاومت: MΩا40ا حرارت:...
کلمپ آمپر متر،قیمت کلمپ آمپر متر،انواع کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر قابل انعطاف اکستچ Extech 382400
AC FlexibleClamp TRMS جریان ACا 3000A و دقت 0.1 دارای کلمپ انعطاف پذیر نمایش max/min
کلمپ آمپرمتر ،قیمت کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر و دماسنج لیزری EX820 اکستچ EXTECH
True RMS with IR Thermometer قابلیت TRMS جریان AC: اAا1000 ولتاژ AC/DC: اVا600 مقاومت: اMΩا40...
کلمپ آمپرمتر،قیمت کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر و دماسنج لیزری EX845 اکستچ Extech
AC/DC Clamp Meter ارسال اطلاعات از طریق بلوتوث به دوربین ترمویژن TRMS AC/DC جریان AC/DC:ا1000A...
کلمپ امپرمتر دیجیتال،قیمت کلمپ امپرمتر،انواع کلمپ امپرمتر دیجیتال
کلمپ امپرمتر دیجیتال و دماسنج لیزری EX623 اکستچ Extech
Clamp Meter IR Thermometer TRMS AC/DC حرارت سنج تفاضلی با دو ورودی حرارت سنج جریان:...
کلمپ متر دیجیتال EX830 اکستچ Extech
True RMS AC/DC Clamp Meter With IR TRMS جریان AC/DC: اAا1000 ولتاژ AC/DC: اVا600 مقاومت:...
کلمپ متر دیجیتال MA200 اکستچ Extech
جریان AC:اAا400 با دقت 0.001 ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا20 نمایش max / HOLD
کلمپ متر دیجیتال MA640 اکستچ Extech
Phase Rotation / Clamp Meter Test Kit رد یاب برق غیر تماسی با نشانگر LED...
کلمپ متر مینی دیجیتالی 380947 اکستچ Extech
AC / DC Mini Clamp Meter TRMS AC/DC اندازه گیری فرکانس بدون تماس: 10KHz جریان...
کلمپ متر و ردیاب برق غیر تماسی MA1500 اکستچ Extech
True RMS ClampMeter + NCV TRMS AC/DC ردیابی برق غیر تماسی با نشانگر LED قابلیت...
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
آمپر متر کلمپی EX840 اکستچ Extech
Clamp-Onmeter/Digital TRMS AC/DC حرارت لیزر: Cا°270 ~ 50- حرارت: Cا°760 ~ 20 - جریان AC/DC:...
آمپر متر کلمپی دیجیتال MA620 اکستچ Extech
AC / DC Clamp Meter + NCV TRMS AC ردیاب برق غیر تماسی با نشانگر...
آمپرمتر انبری دیجیتال با حرارت سنج EX730 اکستچ Extech
TRMS AC/DC جریان AC:اAا800 و دقت 0.01 ولتاژ AC: اVا600 مقاومت: اMΩا40 خازن: mFا40ا حرارت: Cا°760...
کلمپ آمپر 1000 ردیاب جریان برق اکستچ Extech DA50
Telescoping AC Current Detector دارای پراب تلسکوپی یک متری برای دسترسی به مکان های دشوار...
کلمپ آمپر متر انبری و حرارت سنج لیزری EX810 اکستچ EXTECH
True RMS IR Thermometer حرارت تماسی: Cا°760 ~ 20- جریان AC:ا1000A  ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا40...
کلمپ آمپر متر دیجیتال EX613 اکستچ Extech
True RMS Clamp Meter TRMS AC/DC حرارت سنج تفاضلی با دو ورودی حرارت سنج ردیاب...
کلمپ آمپر متر دیجیتال MA220 اکستچ Extech
Clamp Meter جریان AC / DC:اAا400 ولتاژ DC / AC:اVا600 خازن:اuFا100 فرکانس: KHzا150ا مقاومت: MΩا40ا حرارت:...
کلمپ آمپر متر قابل انعطاف اکستچ Extech 382400
AC FlexibleClamp TRMS جریان ACا 3000A و دقت 0.1 دارای کلمپ انعطاف پذیر نمایش max/min
کلمپ آمپرمتر و دماسنج لیزری EX820 اکستچ EXTECH
True RMS with IR Thermometer قابلیت TRMS جریان AC: اAا1000 ولتاژ AC/DC: اVا600 مقاومت: اMΩا40...
کلمپ آمپرمتر و دماسنج لیزری EX845 اکستچ Extech
AC/DC Clamp Meter ارسال اطلاعات از طریق بلوتوث به دوربین ترمویژن TRMS AC/DC جریان AC/DC:ا1000A...
کلمپ امپرمتر دیجیتال و دماسنج لیزری EX623 اکستچ Extech
Clamp Meter IR Thermometer TRMS AC/DC حرارت سنج تفاضلی با دو ورودی حرارت سنج جریان:...
کلمپ متر دیجیتال EX830 اکستچ Extech
True RMS AC/DC Clamp Meter With IR TRMS جریان AC/DC: اAا1000 ولتاژ AC/DC: اVا600 مقاومت:...
کلمپ متر دیجیتال MA200 اکستچ Extech
جریان AC:اAا400 با دقت 0.001 ولتاژ AC/DC:اVا600 مقاومت: MΩا20 نمایش max / HOLD
کلمپ متر دیجیتال MA640 اکستچ Extech
Phase Rotation / Clamp Meter Test Kit رد یاب برق غیر تماسی با نشانگر LED...
کلمپ متر مینی دیجیتالی 380947 اکستچ Extech
AC / DC Mini Clamp Meter TRMS AC/DC اندازه گیری فرکانس بدون تماس: 10KHz جریان...

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من