شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

یونیتی

آمپر متر انبری کلمپی،قیمت آمپر متر انبری کلمپی
آمپر متر انبری کلمپی UT204 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
آمپر متر کلمپی،قیمت آمپر متر کلمپی،
آمپر متر کلمپی UT202 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
کلمپ آمپر متر،قیمت کلمپ آمپر متر،خرید کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر UT209 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 1000 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
کلمپ آمپر متر دیجیتال،قیمت کلمپ آمپر متر
کلمپ آمپر متر دیجیتال UT201 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
کلمپ متر دیجیتال UT200D یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 600 A :AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V :...
مولتی متر کلمپی UT203 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
آمپر متر انبری کلمپی UT204 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
آمپر متر کلمپی UT202 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
کلمپ آمپر متر UT209 دیجیتال یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 1000 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
کلمپ آمپر متر دیجیتال UT201 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V...
کلمپ متر دیجیتال UT200D یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 600 A :AC جریان 600 V : DC ولتاژ 600 V :...
مولتی متر کلمپی UT203 یونیتی UNI-T
موجود
Clamp-OnMeter / Digital 400 A : AC جریان 400 A : DC جریان 600 V...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من