شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

مولتی

آمپر متر کلمپی دیجیتالی پرتابل M-2020 مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 300A اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 500V...
آمپرمتر چنگکی فشار قوی HCL-1000D مولتی Multi
با رنج 20A/600A  بارزولوشن 0.01A/0.1A با دقت حداقل 2%  مناسب جهت اندازه گیری بروی خطوط...
کلمپ آمپرمتر نشت یاب AC/DC مولتی M-730 Multi
با رنجهای 100mA/1000mA DC و رنجهای 100mA/1000mA/10A AC  با دقت حداقل 1%  با رزولوشن 0.01mA/0.1mA/0.01A...
کلمپ آمپرمتر نشت یاب MCL-500RMS مولتی Multi
با رنجهای 50mA / 500mA / 50A / 500A با رزولوشن  0.01mA/0.1mA/0.01A/0.1A  با دقت حداقل...
کلمپ متر AC با دهانه بزرگ مستطیلی MCL-3000D مولتی Multi
با رنجهای 30A/300A/3000A با رزولوشن  0.01A/0.1A/1A  با دقت حداقل 1.5% با دهانه مستطیلی شکل به...
کلمپ متر M-270 دیجیتال AC/DC پرتابل مولتی Multi
تورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC True-RMS وDC تا 2000A ، با رزولوشن 0.01A...
کلمپ متر جریان نشتی AC مولتی M-140 Multi
با رنجهای 30mA/300mA/30A/300A با رزولوشن 0.01mA/0.01A  با دقت حداقل 1.2% با دهانه قطر 40mm همراه...
کلمپ متر جریان نشتی AC/DC مولتی M-600 Multi
با رنجهای 200mA/2000mA/10A با دقت 1% ( با دقت ترین کلمپ متر جریان نشتی AC/DC...
کلمپ متر دیجیتال AC/DC پرتابل M-290RMS مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC True-RMS وDC تا 400A با رزولوشن 0.01A  -...
کلمپ متر دیجیتالی پرتابل M-2100 مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 2000A با رزولوشن 0.01A اندازه گیری ولتاژ...
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
آمپر متر کلمپی دیجیتالی پرتابل M-2020 مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 300A اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 500V...
آمپرمتر چنگکی فشار قوی HCL-1000D مولتی Multi
با رنج 20A/600A  بارزولوشن 0.01A/0.1A با دقت حداقل 2%  مناسب جهت اندازه گیری بروی خطوط...
کلمپ آمپرمتر نشت یاب AC/DC مولتی M-730 Multi
با رنجهای 100mA/1000mA DC و رنجهای 100mA/1000mA/10A AC  با دقت حداقل 1%  با رزولوشن 0.01mA/0.1mA/0.01A...
کلمپ آمپرمتر نشت یاب MCL-500RMS مولتی Multi
با رنجهای 50mA / 500mA / 50A / 500A با رزولوشن  0.01mA/0.1mA/0.01A/0.1A  با دقت حداقل...
کلمپ متر AC با دهانه بزرگ مستطیلی MCL-3000D مولتی Multi
با رنجهای 30A/300A/3000A با رزولوشن  0.01A/0.1A/1A  با دقت حداقل 1.5% با دهانه مستطیلی شکل به...
کلمپ متر M-270 دیجیتال AC/DC پرتابل مولتی Multi
تورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC True-RMS وDC تا 2000A ، با رزولوشن 0.01A...
کلمپ متر جریان نشتی AC مولتی M-140 Multi
با رنجهای 30mA/300mA/30A/300A با رزولوشن 0.01mA/0.01A  با دقت حداقل 1.2% با دهانه قطر 40mm همراه...
کلمپ متر جریان نشتی AC/DC مولتی M-600 Multi
با رنجهای 200mA/2000mA/10A با دقت 1% ( با دقت ترین کلمپ متر جریان نشتی AC/DC...
کلمپ متر دیجیتال AC/DC پرتابل M-290RMS مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC True-RMS وDC تا 400A با رزولوشن 0.01A  -...
کلمپ متر دیجیتالی پرتابل M-2100 مولتی Multi
اتورنج با قابلیت اندازه گیری جریان AC  تا 2000A با رزولوشن 0.01A اندازه گیری ولتاژ...

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من