شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترمومتر لیزری

تب سنج لیزری UT912 یونیتی UNIT
موجود
Infrared Body Forehead Thermometres مناسب برای اندازه گیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز...
ترمومتر دیجیتال صنعتی 42511 اکستچ Extech
موجود
دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر:اCا°600 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 12:1
ترمومتر دیجیتالی لیزری EZ 20 اکستچ Extech
موجود
EzFlex InfraRed Thermometer دما: Cا°600 ~ 50- میدان دید: 8:1 دارای پراب قابل انعطاف پذیر...
ترمومتر دیجیتالی لیزری IR 400 اکستچ Extech
موجود
دما: Cا°332 ~ 20- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 8:1 نمایش: MIN / MAX دارای کلید...
ترمومتر لیزری 42509 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Thermometer With Color Alert دارای دو لیزر برای دقت بیشتر تغییر رنگ...
ترمومتر لیزری 42530 اکستچ Extech
موجود
Wide Range IR Thermometer آلارم صوتی و نمایشی دما: Cا°538 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان...
ترمومتر لیزری 42545 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دارای آلارم صوتی قابل تنظیم دما: Cا°1000 ~ 50- دقت: Cا°0.1...
ترمومتر لیزری VIR 50 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Video Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر اتصال به کامپیوتر و...
ترمومتر لیزری پزشکی IR 200 اکستچ Extech
موجود
InfraRed Thermometer مناسب برای اندازه کیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز درمانی و...
ترمومتر لیزری تفنگی 42512 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser InfraRed Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر: Cا°1000 ~ 50-...
ترمومتر لیزری تفنگی 42540 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دما: Cا°760 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 16:1 دارای کلید...
ترمومتر لیزری صنعتی 42510 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما: Cا° 538 ~ 50- دقت: C°ا0.1 میدان دید: 8:1 دارای کلید HOLD
ترمومتر مادون قرمز i3 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت 9 Hz :سرعت نمایش...
دماسنج تفنگی لیزری UT305c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1550 ~ cا50- 0.1 °c : دقت فاصله...
دماسنج لیزری 42500 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما:اCا° 260 ~ 20- دقت: Cا°1 میدان دید: 6:1 دارای کلید: HOLD
دماسنج لیزری UT303c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer رنج دما: Cا°1050 ~ cا32- 0.1 °c : دقت میدان دید : 30:1...
تب سنج لیزری UT912 یونیتی UNIT
موجود
Infrared Body Forehead Thermometres مناسب برای اندازه گیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز...
ترمومتر دیجیتال صنعتی 42511 اکستچ Extech
موجود
دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر:اCا°600 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 12:1
ترمومتر دیجیتالی لیزری EZ 20 اکستچ Extech
موجود
EzFlex InfraRed Thermometer دما: Cا°600 ~ 50- میدان دید: 8:1 دارای پراب قابل انعطاف پذیر...
ترمومتر دیجیتالی لیزری IR 400 اکستچ Extech
موجود
دما: Cا°332 ~ 20- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 8:1 نمایش: MIN / MAX دارای کلید...
ترمومتر لیزری 42509 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Thermometer With Color Alert دارای دو لیزر برای دقت بیشتر تغییر رنگ...
ترمومتر لیزری 42530 اکستچ Extech
موجود
Wide Range IR Thermometer آلارم صوتی و نمایشی دما: Cا°538 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان...
ترمومتر لیزری 42545 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دارای آلارم صوتی قابل تنظیم دما: Cا°1000 ~ 50- دقت: Cا°0.1...
ترمومتر لیزری VIR 50 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Video Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر اتصال به کامپیوتر و...
ترمومتر لیزری پزشکی IR 200 اکستچ Extech
موجود
InfraRed Thermometer مناسب برای اندازه کیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز درمانی و...
ترمومتر لیزری تفنگی 42512 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser InfraRed Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر: Cا°1000 ~ 50-...
ترمومتر لیزری تفنگی 42540 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دما: Cا°760 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 16:1 دارای کلید...
ترمومتر لیزری صنعتی 42510 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما: Cا° 538 ~ 50- دقت: C°ا0.1 میدان دید: 8:1 دارای کلید HOLD
ترمومتر مادون قرمز i3 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت 9 Hz :سرعت نمایش...
دماسنج تفنگی لیزری UT305c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1550 ~ cا50- 0.1 °c : دقت فاصله...
دماسنج لیزری 42500 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما:اCا° 260 ~ 20- دقت: Cا°1 میدان دید: 6:1 دارای کلید: HOLD
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من