شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فلیر

ترمومتر مادون قرمز i3 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت 9 Hz :سرعت نمایش...
دوربین حرارتی مادون قرمز i5 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت سایز کوچک جهت استفاده...
دوربین حرارتی مادون قرمز i7 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت سایز کوچک جهت استفاده...
ترمومتر مادون قرمز i3 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت 9 Hz :سرعت نمایش...
دوربین حرارتی مادون قرمز i5 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت سایز کوچک جهت استفاده...
دوربین حرارتی مادون قرمز i7 اکستچ Extech
موجود
Compact InfraRed Camera قابلیت ذخیره 5000 عکس عمر باطری 5 ساعت سایز کوچک جهت استفاده...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من