شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

یونیتی

تب سنج لیزری UT912 یونیتی UNIT
موجود
Infrared Body Forehead Thermometres مناسب برای اندازه گیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز...
دماسنج تفنگی لیزری UT305c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1550 ~ cا50- 0.1 °c : دقت فاصله...
دماسنج لیزری UT303c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer رنج دما: Cا°1050 ~ cا32- 0.1 °c : دقت میدان دید : 30:1...
دماسنج لیزری UT305A یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1050 ~ cا50- 0.1°c : دقت میدان...
دماسنج لیزری UT305B یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1250 ~ cا50- 0.1°c : دقت میدان...
دماسنج لیزری صنعتی UT303A یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer رنج دما: Cا°650 ~ cا32- 0.1 °c : دقت میدان دید : 30:1...
تب سنج لیزری UT912 یونیتی UNIT
موجود
Infrared Body Forehead Thermometres مناسب برای اندازه گیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز...
دماسنج تفنگی لیزری UT305c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1550 ~ cا50- 0.1 °c : دقت فاصله...
دماسنج لیزری UT303c یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer رنج دما: Cا°1050 ~ cا32- 0.1 °c : دقت میدان دید : 30:1...
دماسنج لیزری UT305A یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1050 ~ cا50- 0.1°c : دقت میدان...
دماسنج لیزری UT305B یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer قابلیت اتصال ترموکوبل رنج دما: Cا°1250 ~ cا50- 0.1°c : دقت میدان...
دماسنج لیزری صنعتی UT303A یونیتی UNIT
موجود
Temperature IR Thermometer رنج دما: Cا°650 ~ cا32- 0.1 °c : دقت میدان دید : 30:1...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من