شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اکستچ

ترمومتر دیجیتال صنعتی 42511 اکستچ Extech
موجود
دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر:اCا°600 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 12:1
ترمومتر دیجیتالی لیزری EZ 20 اکستچ Extech
موجود
EzFlex InfraRed Thermometer دما: Cا°600 ~ 50- میدان دید: 8:1 دارای پراب قابل انعطاف پذیر...
ترمومتر دیجیتالی لیزری IR 400 اکستچ Extech
موجود
دما: Cا°332 ~ 20- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 8:1 نمایش: MIN / MAX دارای کلید...
ترمومتر لیزری 42509 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Thermometer With Color Alert دارای دو لیزر برای دقت بیشتر تغییر رنگ...
ترمومتر لیزری 42530 اکستچ Extech
موجود
Wide Range IR Thermometer آلارم صوتی و نمایشی دما: Cا°538 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان...
ترمومتر لیزری 42545 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دارای آلارم صوتی قابل تنظیم دما: Cا°1000 ~ 50- دقت: Cا°0.1...
ترمومتر لیزری VIR 50 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Video Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر اتصال به کامپیوتر و...
ترمومتر لیزری پزشکی IR 200 اکستچ Extech
موجود
InfraRed Thermometer مناسب برای اندازه کیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز درمانی و...
ترمومتر لیزری تفنگی 42512 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser InfraRed Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر: Cا°1000 ~ 50-...
ترمومتر لیزری تفنگی 42540 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دما: Cا°760 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 16:1 دارای کلید...
ترمومتر لیزری صنعتی 42510 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما: Cا° 538 ~ 50- دقت: C°ا0.1 میدان دید: 8:1 دارای کلید HOLD
دماسنج لیزری 42500 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما:اCا° 260 ~ 20- دقت: Cا°1 میدان دید: 6:1 دارای کلید: HOLD
دماسنج لیزری صنعتی 42510A اکستچ Extech
موجود
Wide Range Mini IR Thermometer دارای آلارم صوتی و نمایشی دارای نور پشت زمینه دما:...
ترمومتر دیجیتال صنعتی 42511 اکستچ Extech
موجود
دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر:اCا°600 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 12:1
ترمومتر دیجیتالی لیزری EZ 20 اکستچ Extech
موجود
EzFlex InfraRed Thermometer دما: Cا°600 ~ 50- میدان دید: 8:1 دارای پراب قابل انعطاف پذیر...
ترمومتر دیجیتالی لیزری IR 400 اکستچ Extech
موجود
دما: Cا°332 ~ 20- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 8:1 نمایش: MIN / MAX دارای کلید...
ترمومتر لیزری 42509 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Thermometer With Color Alert دارای دو لیزر برای دقت بیشتر تغییر رنگ...
ترمومتر لیزری 42530 اکستچ Extech
موجود
Wide Range IR Thermometer آلارم صوتی و نمایشی دما: Cا°538 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان...
ترمومتر لیزری 42545 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دارای آلارم صوتی قابل تنظیم دما: Cا°1000 ~ 50- دقت: Cا°0.1...
ترمومتر لیزری VIR 50 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser IR Video Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر اتصال به کامپیوتر و...
ترمومتر لیزری پزشکی IR 200 اکستچ Extech
موجود
InfraRed Thermometer مناسب برای اندازه کیری میزان دمای بدن مخصوص استفاده در مراکز درمانی و...
ترمومتر لیزری تفنگی 42512 اکستچ Extech
موجود
Dual Laser InfraRed Thermometer دارای دو لیزر برای دقت بیشتر دما لیزر: Cا°1000 ~ 50-...
ترمومتر لیزری تفنگی 42540 اکستچ Extech
موجود
High Temperature IR Thermometer دما: Cا°760 ~ 50- دقت: Cا°0.1 میدان دید: 16:1 دارای کلید...
ترمومتر لیزری صنعتی 42510 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما: Cا° 538 ~ 50- دقت: C°ا0.1 میدان دید: 8:1 دارای کلید HOLD
دماسنج لیزری 42500 اکستچ Extech
موجود
Mini IR Thermometer دما:اCا° 260 ~ 20- دقت: Cا°1 میدان دید: 6:1 دارای کلید: HOLD
دماسنج لیزری صنعتی 42510A اکستچ Extech
موجود
Wide Range Mini IR Thermometer دارای آلارم صوتی و نمایشی دارای نور پشت زمینه دما:...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من