شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

ایلمه

کانکتور کتابی CDCM16 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CDCM 16 جریان: 16 A ولتاژ: 250 V تعداد قطب: 16 poles + دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C...
کانکتور کتابی CDF08 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CDF 08 جریان: 10 A ولتاژ: 50 V تعداد قطب: 8 poles دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C سایز: 21.21
کانکتور کتابی CGC10B چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: CGC 10 B درجه حفاظت: IP66/IP68/IP69 جنس: فلزی وزن: 159 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CHCW10L چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: CHCW 10 L درجه حفاظت: IP65 جنس: فلزی وزن: 69 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CK03 CAN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 CAN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 4 g...
کانکتور کتابی CK03 IAN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 IAN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 11 g...
کانکتور کتابی CK03 IN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 IN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 14 g...
کانکتور کتابی CXM6/6 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CXM 6/6 جریان: 100 A ولتاژ: 690 V تعداد قطب: 6 poles + دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C...
کانکتور کتابی MBO06L50 چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: MBO 06 L50 کابل روردی: M50 درجه حفاظت: IP66 جنس: فلزی وزن: 400 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی THIC 24 چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THIC 24 درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 76 g سایز: 104.27
کانکتور کتابی THIC06L چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THIC 06 L درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 48 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی چند پین THCC10G با پلاستیک محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THCC 10 G درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 39 g سایز: 57.27
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
کانکتور کتابی CDCM16 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CDCM 16 جریان: 16 A ولتاژ: 250 V تعداد قطب: 16 poles + دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C...
کانکتور کتابی CDF08 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CDF 08 جریان: 10 A ولتاژ: 50 V تعداد قطب: 8 poles دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C سایز: 21.21
کانکتور کتابی CGC10B چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: CGC 10 B درجه حفاظت: IP66/IP68/IP69 جنس: فلزی وزن: 159 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CHCW10L چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: CHCW 10 L درجه حفاظت: IP65 جنس: فلزی وزن: 69 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CK03 CAN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 CAN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 4 g...
کانکتور کتابی CK03 IAN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 IAN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 11 g...
کانکتور کتابی CK03 IN چند پین با کاور پلاستیکی ایلمه ILME
مدل: CK 03 IN درجه حفاظت: IP44 (IP66/IP67/IP69 with CKR 65/CKR 65 D kits) جنس: پلاستیک وزن: 14 g...
کانکتور کتابی CXM6/6 چند پین بدون کاور ایلمه ILME
مدل: CXM 6/6 جریان: 100 A ولتاژ: 690 V تعداد قطب: 6 poles + دامنه دما (ثابت): 40 °C,+125 °C...
کانکتور کتابی MBO06L50 چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
مدل: MBO 06 L50 کابل روردی: M50 درجه حفاظت: IP66 جنس: فلزی وزن: 400 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی THIC 24 چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THIC 24 درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 76 g سایز: 104.27
کانکتور کتابی THIC06L چند پین با کاور پلاستیکی ارتجاعی محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THIC 06 L درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 48 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی چند پین THCC10G با پلاستیک محافظ حرارتی ایلمه ILME
مدل: THCC 10 G درجه حفاظت: IP66/IP69 جنس: پلاستیک ارتجاعی محافظ حرارتی وزن: 39 g سایز: 57.27

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من