شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن تابلویی بلبرینگی

Ball-Bearing-Fan-EBM4114NHH-EBM-papst
فن 119*119 تابلویی 24VDC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4114NHH :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 5000 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-4184NXH-EBM-papst
فن 12*12 بلبرینگی 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4184NXH ولتاژ: 24V ابعاد(mm): 12*12
Ball-Bearing-Fan-AA1281US-AW-12CM-ADDA-001
فن 12*12 تابلویی 110VAC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AA1281US-AW ولتاژ: 110V ابعاد: 12* 12
Ball-Bearing-Fan-AD1224HS-A76GL-12CM-ADDA-001
فن 120*120 تابلویی 24VDC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224HS- A76GL :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.24 :(A) حداکثر جریان 2200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120 *...
Ball-Bearing-Fan-UF8023BTH-Fulltech
فن 8*8 تابلویی 230 ولت AC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type):UF8023BTH ولتاژ: 230V ابعاد(mm): 8*8
Fan-Ball-bearing-KD1208PTB1-Sunon
فن 80*80 تابلویی 12VDC بلبرینگی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل (TYPE): KD1208PTB1 ولتاژ(V): 12 ابعاد (mm): 80*80
Ball-Bearing-Fan-AD08024ub257004-8CM-ADDA-001
فن 80*80 تابلویی بلبرینگی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08024UB257004:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.13 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-AD0912HS-C70-ADDA-001
فن 92*92 تابلویی 12 ولت DC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0912HS-C70 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 2740 :(RPM) سرعت گردش 92 * 92 * 20 :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-4656N-EBM-papst
فن بلبرینگی 119*119 سانتیمتر 230 ولت ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4656N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm) ابعاد
Fan-Ball-bearing-DP201A-Sunon
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل (TYPE): DP201A2123HBT ولتاژ(V): 230 ابعاد(mm): 12*12
Ball-Bearing-Fan-AD1224UB-F51-ADDA-001
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224UB-F51 :(Type) مدل 24 :(V) ولتاژ 0.40 :(A) حداکثر جریان 3200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120...
Fan-Ball-bearing-SF12025AT-Sunon
فن بلبرینگی 120*120 سانتی متر 240 / 220 ولت AC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: SF12025AT 2122HSL ولتاژ: (V)220/240 ابعاد(mm): 120*120
Ball-Bearing-Fan-W2E1420BB01-01-EBM-papst
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220 ولت AC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل(Type): W2E1420BB01-01 ولتاژ: 220V ابعاد (mm): 18*18*6 
Ball-Bearing-Fan-AA8252MB-AT-ADDA-001
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AA8252MB-AT:(Type)مدل ولتاژ: 220V ابعاد: 18*18*6 
Ball-Bearing-Fan-AD0412HB-24V-4CM-ADDA-001
فن بلبرینگی 40*40 سانتی متر 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0412HB-C50 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.10 :(A) حداکثر جریان 7800 :(RPM) سرعت گردش 40 * 40 * 20 :(mm)ابعاد
فن 119*119 تابلویی 24VDC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4114NHH :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 5000 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
فن 12*12 بلبرینگی 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4184NXH ولتاژ: 24V ابعاد(mm): 12*12
فن 120*120 تابلویی 24VDC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224HS- A76GL :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.24 :(A) حداکثر جریان 2200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120 *...
فن 80*80 تابلویی 12VDC بلبرینگی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل (TYPE): KD1208PTB1 ولتاژ(V): 12 ابعاد (mm): 80*80
فن 80*80 تابلویی بلبرینگی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08024UB257004:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.13 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن 92*92 تابلویی 12 ولت DC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0912HS-C70 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 2740 :(RPM) سرعت گردش 92 * 92 * 20 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی 119*119 سانتیمتر 230 ولت ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4656N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm) ابعاد
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل (TYPE): DP201A2123HBT ولتاژ(V): 230 ابعاد(mm): 12*12
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224UB-F51 :(Type) مدل 24 :(V) ولتاژ 0.40 :(A) حداکثر جریان 3200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120...
فن بلبرینگی 120*120 سانتی متر 240 / 220 ولت AC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: SF12025AT 2122HSL ولتاژ: (V)220/240 ابعاد(mm): 120*120
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AA8252MB-AT:(Type)مدل ولتاژ: 220V ابعاد: 18*18*6 
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من