شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن تابلویی بلبرینگی کامنولت

Ball-Bearing-Fan-fp-108EX-D1-B-Commonwealth-001
فن بلبرینگی گرد 110/120 ولت AC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل (TYPE):FP-108EX-S1-S ولتاژ: 110 /120 AC جریان: 0.42 A
Ball-Bearing-Fan-FP-108EX-S1-B-Commonwealth-001
فن بلبرینگی گرد 220/240 ولت AC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل(TYPE): FP-108EX-S1-B ولتاژ (V): 220/240 جریان(A): 0.22
Sleeve-Bearing-Fan-FP-108M-S3-Commonwealth-001
فن تابلویی 220VDC بلبرینگی باریک کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل(TYPE): FP-108M-S3 ولتاژ (V): 220/240 جریان(A): 0.22
Ball-Bearing-Fan-FP-18060-Commonwealth-001
فن تابلویی بلبرینگی 220/240VAC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل: FP-18060-EX-S1-B ولتاژ: 240 / 220 AC جریان: 0.28 A
فن بلبرینگی گرد 110/120 ولت AC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل (TYPE):FP-108EX-S1-S ولتاژ: 110 /120 AC جریان: 0.42 A
فن بلبرینگی گرد 220/240 ولت AC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل(TYPE): FP-108EX-S1-B ولتاژ (V): 220/240 جریان(A): 0.22
فن تابلویی بلبرینگی 220/240VAC کامنولت تایوان Commonwealth Taiwan
موجود
مدل: FP-18060-EX-S1-B ولتاژ: 240 / 220 AC جریان: 0.28 A
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من