شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن تابلویی بلبرینگی آدا

فن 120*120 تابلویی 24VDC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224HS- A76GL :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.24 :(A) حداکثر جریان 2200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120 *...
فن 80*80 تابلویی بلبرینگی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08024UB257004:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.13 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن 92*92 تابلویی 12 ولت DC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0912HS-C70 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 2740 :(RPM) سرعت گردش 92 * 92 * 20 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224UB-F51 :(Type) مدل 24 :(V) ولتاژ 0.40 :(A) حداکثر جریان 3200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120...
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AA8252MB-AT:(Type)مدل ولتاژ: 220V ابعاد: 18*18*6 
فن بلبرینگی 40*40 سانتی متر 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0412HB-C50 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.10 :(A) حداکثر جریان 7800 :(RPM) سرعت گردش 40 * 40 * 20 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی 80*80 سانتیمتر 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08012UB257004:(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی گرد 17*15 سانتیمتر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل (Type): AA1752HB-AW ولتاژ: 220V ابعاد (cm): 15*17 حداکثر جریان(A): 0.23
فن تابلو 12*12 بلبرینگی 240VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل (Type): AA1252MB-AW ولتاژ: 220V ابعاد(cm):  12*12 جریان: 0.10
فن تابلو 120*120 بلبرینگی 12 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1212HS-A71GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.44 :(A) حداکثر جریان 120 * 120 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 12VDC بلبرینگی 80*80 آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0812UB-A70GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.30 :(A) حداکثر جریان 3400 :(RPM) سرعت گردش 80 * 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 60*60 بلبرینگی 12 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0612US-A70GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 5000 :(RPM) سرعت گردش 60 * 60 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 8*8 بلبرینگی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824US-A71GL ولتاژ: 24VDC ابعاد: 8*8*2
فن تابلویی 80*80 بلبرینگی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0824UB-A70GL:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.29 :(A) حداکثر جریان 80 * 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی برق 120*120 بلبرینگی 115 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AA1281HB-AW:(Type)مدل 115 :(V) ولتاژ 0.22 :(A) حداکثر جریان 120 * 120 * 38 :(mm)ابعاد
فن 120*120 تابلویی 24VDC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224HS- A76GL :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.24 :(A) حداکثر جریان 2200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120 *...
فن 80*80 تابلویی بلبرینگی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08024UB257004:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.13 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن 92*92 تابلویی 12 ولت DC بلبرینگی آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0912HS-C70 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 2740 :(RPM) سرعت گردش 92 * 92 * 20 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی 120*120 تابلویی 24 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1224UB-F51 :(Type) مدل 24 :(V) ولتاژ 0.40 :(A) حداکثر جریان 3200 :(RPM) سرعت گردش 120 * 120...
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AA8252MB-AT:(Type)مدل ولتاژ: 220V ابعاد: 18*18*6 
فن بلبرینگی 40*40 سانتی متر 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0412HB-C50 :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.10 :(A) حداکثر جریان 7800 :(RPM) سرعت گردش 40 * 40 * 20 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی 80*80 سانتیمتر 12VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD08012UB257004:(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 80* 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن بلبرینگی گرد 17*15 سانتیمتر 220VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل (Type): AA1752HB-AW ولتاژ: 220V ابعاد (cm): 15*17 حداکثر جریان(A): 0.23
فن تابلو 12*12 بلبرینگی 240VAC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل (Type): AA1252MB-AW ولتاژ: 220V ابعاد(cm):  12*12 جریان: 0.10
فن تابلو 120*120 بلبرینگی 12 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD1212HS-A71GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.44 :(A) حداکثر جریان 120 * 120 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 12VDC بلبرینگی 80*80 آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0812UB-A70GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.30 :(A) حداکثر جریان 3400 :(RPM) سرعت گردش 80 * 80 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 60*60 بلبرینگی 12 ولت DC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0612US-A70GL :(Type)مدل 12 :(V) ولتاژ 0.25 :(A) حداکثر جریان 5000 :(RPM) سرعت گردش 60 * 60 * 25 :(mm)ابعاد
فن تابلویی 8*8 بلبرینگی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
مدل: AD0824US-A71GL ولتاژ: 24VDC ابعاد: 8*8*2
فن تابلویی 80*80 بلبرینگی 24VDC آدا تایوان ADDA Taiwan
موجود
AD0824UB-A70GL:(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 0.29 :(A) حداکثر جریان 80 * 80 * 25 :(mm)ابعاد
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من