شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن بلبرینگی ای بی ام پاپست

Ball-Bearing-Fan-EBM4114NHH-EBM-papst
فن 119*119 تابلویی 24VDC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4114NHH :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 5000 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-4184NXH-EBM-papst
فن 12*12 بلبرینگی 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4184NXH ولتاژ: 24V ابعاد(mm): 12*12
Ball-Bearing-Fan-UF8023BTH-Fulltech
فن 8*8 تابلویی 230 ولت AC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type):UF8023BTH ولتاژ: 230V ابعاد(mm): 8*8
Ball-Bearing-Fan-4656N-EBM-papst
فن بلبرینگی 119*119 سانتیمتر 230 ولت ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4656N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm) ابعاد
Ball-Bearing-Fan-W2E1420BB01-01-EBM-papst
فن بلبرینگی 18*18 سانتی متر 220 ولت AC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل(Type): W2E1420BB01-01 ولتاژ: 220V ابعاد (mm): 18*18*6 
فن بلبرینگی گرد 130*130 سانتی متر 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
W2S130AA0301 :(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 0.31 :(A) حداکثر جریان 130 * 130  :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-W2E1420BB01-01-EBM-papst
فن تابلو 230VAC بلبرینگی گرد 140*140 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
W2E142-BB01-01 :(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 0.12 :(A) حداکثر جریان 140 * 140  :(mm) ابعاد
Ball-Bearing-Fan-4650N-EBM-papst
فن تابلویی 119*119 بلبرینگی 230VAC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4650N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
Ball-Bearing-Fan-4312NN-EBM-papst
فن تابلویی 12*12 بلبرینگی 110VDC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4312NN ولتاژ: 110V ابعاد (cm): 12*12
Ball-Bearing-Fan-W2E142-BB05-01-EBM-papst
فن تابلویی 17*15 بلبرینگی گرد 115VDC بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): W2E142-BB05-01 ولتاژ: 115V ابعاد(mm): 15* 17
Ball-Bearing-Fan-W2S115-AA01-39-EBM-papst
فن تابلویی 220VAC بلبرینگی 8*8 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل(Type): W2S115-AA01-39 ولتاژ: 220V ابعاد(mm): 8*8
Ball-Bearing-Fan-4500N-EBM-papst
فن تابلویی بلبرینگی 115VDC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4500N ولتاژ: 115V فرکانس: 50Hz
Ball-Bearing-Fan-8314-EBM-papst
فن تابلویی بلبرینگی 8*8 سانتیمتر 24VDC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 8314 ولتاژ: 24V ابعاد(mm): 8*8 جریان: 280mA
فن 119*119 تابلویی 24VDC بلبرینگی ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4114NHH :(Type)مدل 24 :(V) ولتاژ 5000 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
فن 12*12 بلبرینگی 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
مدل (Type): 4184NXH ولتاژ: 24V ابعاد(mm): 12*12
فن بلبرینگی 119*119 سانتیمتر 230 ولت ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4656N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm) ابعاد
فن بلبرینگی گرد 130*130 سانتی متر 230VAC ای بی ای پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
W2S130AA0301 :(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 0.31 :(A) حداکثر جریان 130 * 130  :(mm)ابعاد
فن تابلو 230VAC بلبرینگی گرد 140*140 ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
W2E142-BB01-01 :(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 0.12 :(A) حداکثر جریان 140 * 140  :(mm) ابعاد
فن تابلویی 119*119 بلبرینگی 230VAC ای بی ام پاپست آلمان EBM Papst Germany
موجود
4650N:(Type)مدل 230 :(V) ولتاژ 2650 :(rpm) سرعت گردش 119 * 119 * 38  :(mm)ابعاد
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من