شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

سوکت شارژر باتری ایسکرا Iskra

سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
برندها / نمایندگی ها
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با پایه ایسکرا بلغارستان ISKRA
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 100A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE100 :(Type) مدل 100 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 8.7×6.8×2.3 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A آمپر با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
PPC160 :(Type) مدل 160 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 9.1×7.1×2.6 :(cm)ابعاد 320 :(g)وزن خالص
کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 320A با دسته ایسکرا بلغارستان ISKRA
WCEE320 :(Type) مدل 320 :(A) حداکثر جریان 150 :(V) حداکثر ولتاژ 11.2×9.7×3.4 :(cm)ابعاد 482 :(g)وزن خالص

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من