شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

ژنراتور

سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2105 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از 100 میلی هرتز تا 5 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2112 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از100 میلی هرتز تا 12 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج خروجی...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2125 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از100 میلی هرتز تا 25 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج خروجی...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2225 گودویل GW instek
 قابل برنامه ریزی از 1 میکرو هرتز تا  25 مگاهرتز دیجیتال 2 کانال خروجی سرعت...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-3051 گودویل GW instek
سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از1 میکرو هرتز تا 50 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-3081 گودویل GW instek
سینتی سایزری وقابل برنامه ریزی از1 میکروهرتز تا 80 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052F اوون Owon
سوئیپ فانکشن ژنراتور 1µHz ~ 50MHz دیجیتال  سرعت نمونه برداری MS/sا200 با دقت bitا14 26...
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-30 گودویل GW instek
از 0.5 هرتز تا 3 مگاهرتز آنالوگ 6 نوع شکل موج خروجی DC Offiser
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-32 گودویل GW instek
از 3 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج خروجی 60 MHz فرکانس متر
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-52 گودویل GW instek
از 0.5 هرتز تا 5 مگاهرتز دیجیتال 4 نوع شکل موج خروجی قابلیت تنظیم   DC...
سوئیپ فانکشن ژنراتور GFG-8219A گودویل GW instek
از 0.3 هرتز تا 3 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج خروجی خروجی TTL و...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HM-8150 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 12/5 مگاهرتز دیجیتال مدولاسیون AM 5 نوع شکل موج خروجی تولید...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HMF-2525 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 10 میکرو هرتز تا  25 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HMF-2550
سوئیپ فانکشن ژنراتور HMF-2550 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 10 میکرو هرتز تا 50 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور MFG-2105 مگاتک Megatek
سینتی سایزری از 40 میلی هرتز تا 5 مگاهرتزی دیجیتال 2 کانال خروجی 32 نوع...
سوئیپ فانکشن ژنراتور MFG-2110 مگاتک Megatek
سینتی سایزری قابل برنامه ریزی از 40 میلی هرتز تا 10 مگاهرتزی دیجیتال 2 کانال...
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2105 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از 100 میلی هرتز تا 5 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2112 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از100 میلی هرتز تا 12 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج خروجی...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2125 گودویل GW instek
قابل برنامه ریزی از100 میلی هرتز تا 25 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج خروجی...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-2225 گودویل GW instek
 قابل برنامه ریزی از 1 میکرو هرتز تا  25 مگاهرتز دیجیتال 2 کانال خروجی سرعت...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-3051 گودویل GW instek
سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از1 میکرو هرتز تا 50 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AFG-3081 گودویل GW instek
سینتی سایزری وقابل برنامه ریزی از1 میکروهرتز تا 80 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052F اوون Owon
سوئیپ فانکشن ژنراتور 1µHz ~ 50MHz دیجیتال  سرعت نمونه برداری MS/sا200 با دقت bitا14 26...
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-30 گودویل GW instek
از 0.5 هرتز تا 3 مگاهرتز آنالوگ 6 نوع شکل موج خروجی DC Offiser
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-32 گودویل GW instek
از 3 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج خروجی 60 MHz فرکانس متر
سوئیپ فانکشن ژنراتور FG-52 گودویل GW instek
از 0.5 هرتز تا 5 مگاهرتز دیجیتال 4 نوع شکل موج خروجی قابلیت تنظیم   DC...
سوئیپ فانکشن ژنراتور GFG-8219A گودویل GW instek
از 0.3 هرتز تا 3 مگاهرتز دیجیتال 6 نوع شکل موج خروجی خروجی TTL و...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HM-8150 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 12/5 مگاهرتز دیجیتال مدولاسیون AM 5 نوع شکل موج خروجی تولید...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HMF-2525 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 10 میکرو هرتز تا  25 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور HMF-2550 هامگ Hameg
قابل برنامه ریزی از 10 میکرو هرتز تا 50 مگاهرتز دیجیتال 5 نوع شکل موج...
سوئیپ فانکشن ژنراتور MFG-2105 مگاتک Megatek
سینتی سایزری از 40 میلی هرتز تا 5 مگاهرتزی دیجیتال 2 کانال خروجی 32 نوع...

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من