شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

LCR متر

LCR متر 380193 اکستچ Extech
موجود
Passive Componet LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر رومیزی دیجیتال GPS-3138B جی پی اس GPS
موجود
نج  تست فرکانسی 50Hz ~ 200KHz اندازه گیری مقادیر L,C,R,Z,D,Q,B,G,I,V,θr, θd قابلیت انتخاب ولتاز تست...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-8110G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz~10 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C, Rac,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-817 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
اندوکتانس متر LCR200 اکستچ Extech
موجود
Passive Component LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
اندوکتانس متر RC100 اکستچ Extech
موجود
Componet R/C SMD مخصوص قطعات SMD اندازه گیری مقاومت , خازن , دیود دارای پراب...
دستگاه LCR متر ديجيتالی پرتابل GPS-132A جی پی اس GPS
موجود
قابليت اندازه گيري اندوكتانس (L) تا o10000H ظرفيت خازني (C) تا o10mF مقاومت الكتريكي (R)...
دستگاه LCR متر رومیزی دیجیتال GPS-3131B جی پی اس GPS
موجود
با چهار رنج فرکانسی 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz دارای نمایشگر LCD دو نمایشگر مجزا اندازه گیری مقادیر L,C,R,Z,D,Q...
LCR متر 380193 اکستچ Extech
موجود
Passive Componet LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر رومیزی دیجیتال GPS-3138B جی پی اس GPS
موجود
نج  تست فرکانسی 50Hz ~ 200KHz اندازه گیری مقادیر L,C,R,Z,D,Q,B,G,I,V,θr, θd قابلیت انتخاب ولتاز تست...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-8110G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz~10 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C, Rac,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-817 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
اندوکتانس متر LCR200 اکستچ Extech
موجود
Passive Component LCR Meter اندازه گیری مقاومت , سلف , خازن نمایش کیفیت , اتلاف...
اندوکتانس متر RC100 اکستچ Extech
موجود
Componet R/C SMD مخصوص قطعات SMD اندازه گیری مقاومت , خازن , دیود دارای پراب...
دستگاه LCR متر ديجيتالی پرتابل GPS-132A جی پی اس GPS
موجود
قابليت اندازه گيري اندوكتانس (L) تا o10000H ظرفيت خازني (C) تا o10mF مقاومت الكتريكي (R)...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من