شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کانکتور کتابی با کاور فلزی

کانکتور کتابی CGC10B چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: CGC 10 B درجه حفاظت: IP66/IP68/IP69 جنس: فلزی وزن: 159 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CHCW10L چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: CHCW 10 L درجه حفاظت: IP65 جنس: فلزی وزن: 69 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی MBO06L50 چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: MBO 06 L50 کابل روردی: M50 درجه حفاظت: IP66 جنس: فلزی وزن: 400 g سایز: 44.27
کانکتور کتابی CGC10B چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: CGC 10 B درجه حفاظت: IP66/IP68/IP69 جنس: فلزی وزن: 159 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی CHCW10L چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: CHCW 10 L درجه حفاظت: IP65 جنس: فلزی وزن: 69 g سایز: 57.27
کانکتور کتابی MBO06L50 چند پین با کاور فلزی ایلمه ILME
موجود
مدل: MBO 06 L50 کابل روردی: M50 درجه حفاظت: IP66 جنس: فلزی وزن: 400 g سایز: 44.27
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من