شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

گودویل

LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-8110G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz~10 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C, Rac,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-817 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-915
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج نمایش مقادیر:...
LCR متر دستی ۱۰۰KHz گودویل GW-Instek LCR-916
موجود
LCR متر دستی 3/4 - 4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج فرکانس Hz ~...
LCR متر گودویل دیجیتال Gw instek LCR-821
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر: Ɵ,│Z│, L,C,R,Q,D قابل اتصال...
LCR متر گودویل دیجیتال LCR-819 Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L, C, R ,...
LCRمتر دستی LCR-914 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر دستی 4 / 3-4 رقمی دیجیتال دو نمایشگر مجزا اتو رنج  نمایشگر مقادیر...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-8105G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~ 5 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L,...
LCRمتر روميزی ديجيتال LCR-816 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
LCRمتر روميزی ديجيتال گودویل LCR-8101G Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz ~1 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-8110G گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی دیجیتال نمایشگر LCR فرکانس Hz~10 MHzا20 پیوسته نمایش مقادیر: L, C, Rac,...
ال سی آر متر رومیزی LCR-817 گودویل Gw instek
موجود
LCR متر رومیزی  دیجیتال نمایشگر LCR دو نمایشگر مجزا نمایش مقادیر L,C,R,Q,D قابل اتصال به...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من