شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

یونیتی

تستر شبکه UTN 821 یونیتی UNIT
موجود
شناسایی پورت های از دست رفته موقعیت یابی سریع کاربر نهایی در سوئیچ جهت نظارت...
میگر 2500 ولت UT512 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester 500 / 1000 / 1500 / 2500 V : رنج ولتاژ تست مقاومت عایق 1000...
میگر 5000 ولت UT513 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester  500 / 1000 / 2500 / 5000 V : رنج ولتاژ تست مقاومت عایق...
میگر دیجیتال 1000 ولت UT511 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester 100 / 250 / 500 / 1000 V : رنج ولتاژ تست مقاومت...
میگر ردیاب کابل شبکه UT681 A یونیتی UNIT
موجود
Network Test Equipments فایندر کابل شبکه تعیین موقعیت کابل شبکه Card ID, Port Blinking شناسایی...
تستر شبکه UTN 821 یونیتی UNIT
موجود
شناسایی پورت های از دست رفته موقعیت یابی سریع کاربر نهایی در سوئیچ جهت نظارت...
میگر 2500 ولت UT512 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester 500 / 1000 / 1500 / 2500 V : رنج ولتاژ تست مقاومت عایق 1000...
میگر 5000 ولت UT513 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester  500 / 1000 / 2500 / 5000 V : رنج ولتاژ تست مقاومت عایق...
میگر دیجیتال 1000 ولت UT511 یونیتی UNIT
موجود
Insulation Tester 100 / 250 / 500 / 1000 V : رنج ولتاژ تست مقاومت...
میگر ردیاب کابل شبکه UT681 A یونیتی UNIT
موجود
Network Test Equipments فایندر کابل شبکه تعیین موقعیت کابل شبکه Card ID, Port Blinking شناسایی...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من