شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

فن بوشی سونون

Fan-Ball-bearing-GB1245PKV1-8AY-A-Sunon
فن 45*45 تابلویی 12 ولت بوشی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: GB1245PKV1-8AY سایز: 45*45*25 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.5 A
Fan-Ball-bearing-DP201A-Sunon
فن تابلو 120*120 بوشی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: DP201A2123HST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 230 AC جریان: 0.12 A
Fan-Ball-bearing-EE40201S-Sunon
فن تابلو 40*40 بوشی 12VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40201S2 سایز: 20* 40* 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC
Fan-Ball-bearing-EB40201S2-000U-999-Sunon
فن تابلو 80*80 بوشی 12 ولت سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EB40201S2-000U-999 SUNON سایز: 40*40*20 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.063 A
Fan-Ball-bearing-SF1212ADSLGN-Sunon
فن تابلویی 38*120 بوشی 240VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: 369-SF1212ADSLGN سایز: 120*38 میلی متر ولتاژ: 220-240 AC
Fan-Ball-bearing-EE40200S-Sunon
فن تابلویی برق 40*40 بوشی 5VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40200S1 سایز: 40* 40 * 20 میلی متر ولتاژ: 5 DC
Fan-Ball-bearing-SF11580AT-Sunon
فن تابلویی برق 80*80 بوشی 115VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: SF11580AT-1082HSL.GN سایز: 80*25*80 میلی متر ولتاژ: 115 AC
فن 45*45 تابلویی 12 ولت بوشی سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: GB1245PKV1-8AY سایز: 45*45*25 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.5 A
فن تابلو 120*120 بوشی 230VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: DP201A2123HST سایز: 120*120*38 میلی متر ولتاژ: 230 AC جریان: 0.12 A
فن تابلو 40*40 بوشی 12VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40201S2 سایز: 20* 40* 40 میلی متر ولتاژ: 12 DC
فن تابلو 80*80 بوشی 12 ولت سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EB40201S2-000U-999 SUNON سایز: 40*40*20 میلی متر ولتاژ: 12 DC جریان: 0.063 A
فن تابلویی 38*120 بوشی 240VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: 369-SF1212ADSLGN سایز: 120*38 میلی متر ولتاژ: 220-240 AC
فن تابلویی برق 40*40 بوشی 5VDC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: EE40200S1 سایز: 40* 40 * 20 میلی متر ولتاژ: 5 DC
فن تابلویی برق 80*80 بوشی 115VAC سونون ژاپن Sunon Japan
موجود
مدل: SF11580AT-1082HSL.GN سایز: 80*25*80 میلی متر ولتاژ: 115 AC
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من