شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

هویه تفنگی

قلم هویه پنسی 950 tweezer هاکو
موجود
مناسب جهت لحیم کاری قطعات ساده SMD قابل نصب بروی هویه های 937 و 701...
هویه تفنگی 100 وات هاکو 585i
موجود
با قدرت 100W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 150 وات هاکو MG 592I
موجود
با قدرت 150W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 20 / 130 وات هاکو Presto
موجود
داراي دوحالت 20W  و 130W
هویه تفنگی 60 وات گات ژاپن Goot
موجود
هویه تفنگی 60 وات
هویه تفنگی 60 وات هاکو 585i
موجود
با قدرت 60W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 80 وات هاکو 587i
موجود
با قدرت 80W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه هوای گرم تفنگی 6966 EK GUN ولر آلمان Weller
موجود
 هویه هوای گرم تفنگی Weller المان
قلم هویه پنسی 950 tweezer هاکو
موجود
مناسب جهت لحیم کاری قطعات ساده SMD قابل نصب بروی هویه های 937 و 701...
هویه تفنگی 100 وات هاکو 585i
موجود
با قدرت 100W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 150 وات هاکو MG 592I
موجود
با قدرت 150W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 20 / 130 وات هاکو Presto
موجود
داراي دوحالت 20W  و 130W
هویه تفنگی 60 وات هاکو 585i
موجود
با قدرت 60W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه تفنگی 80 وات هاکو 587i
موجود
با قدرت 80W با برق ورودی 220V دارای تفذیه خودکار سیستم قلع کش به همراه...
هویه هوای گرم تفنگی 6966 EK GUN ولر آلمان Weller
موجود
 هویه هوای گرم تفنگی Weller المان
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من