شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

شویت زینگر

روکش پلاستیکی TUE4023 شویت زینگر Schutzinger
موجود
کشور سازنده: آلمان
گیره تمساحی 30 آمپر SAK2493 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی / تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  1000V CAT III / 600V CAT IV...
گیره سوسماری 10 آمپر AK 4732 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  5mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 10 آمپر AK2799 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  15mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 16 آمپر AK305 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  100mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 20 آمپر SAK 6674 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  safety socket مقاومت گذار  20mΩ ولتاژ مجاز  1000V CAT III جریان مجاز  20A نوع...
گیره سوسماری 20 آمپر SAK2492 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی / تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  600V CAT III /1000V CAT II جریان...
گیره سوسماری 36 آمپر SAK6675 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  safety socket مقاومت گذار  20mΩ ولتاژ مجاز  1000V CAT III ولتاژ مجاز  1000V CAT...
گیره سوسماری 6 آمپر AK7002 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  15mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری شوت زینگر 10 آمپر SAK2675 Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی : تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  300V CAT II جریان مجاز  10A
گیره تمساحی 30 آمپر SAK2493 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی / تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  1000V CAT III / 600V CAT IV...
گیره سوسماری 10 آمپر AK 4732 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  5mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 10 آمپر AK2799 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  15mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 16 آمپر AK305 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  100mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری 20 آمپر SAK 6674 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  safety socket مقاومت گذار  20mΩ ولتاژ مجاز  1000V CAT III جریان مجاز  20A نوع...
گیره سوسماری 20 آمپر SAK2492 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی / تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  600V CAT III /1000V CAT II جریان...
گیره سوسماری 36 آمپر SAK6675 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  safety socket مقاومت گذار  20mΩ ولتاژ مجاز  1000V CAT III ولتاژ مجاز  1000V CAT...
گیره سوسماری 6 آمپر AK7002 شویت زینگر Schutzinger
موجود
ترمینال  inline socket مقاومت گذار  15mΩ ولتاژ مجاز  33V AC / 70V DC جریان مجاز ...
گیره سوسماری شوت زینگر 10 آمپر SAK2675 Schutzinger
موجود
ترمینال  فیشی : تا 2.5 میلیمترمربع ولتاژ مجاز  300V CAT II جریان مجاز  10A
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من