شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

پرو کانکت

دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 80A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت 250 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
جریان: Aا250 محفظه از جنس ترموپلاستیک است. حداکثر سایز کابل‌های کمکی: sq mmا10
سوکت 300 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
جریان: Aا300 دارای بدنه‌ی فولادی با پوشش زرد رنگ ایزولاتور: DMC MOULDINGS کنتاکت‌ها از جنس آلیاژ...
سوکت 50A شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
CB 50 / CB 175 / CB 350 حداکثر ولتاژ: Vا600 جریان: Aا50, 175, 350 دمای...
سوکت سری PP اندرسون آمریکا
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
تومان10,000تومان2,000,000
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت سری  CBX
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 175A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
CBX175, CBX350 حداکثر ولتاژ : 600iV جریان : 175, 350 دمای کارکرد: Cا°125 ~ 40-
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 160 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 320A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF320 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 100 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
NF 80 / NF 100 / NF 160 / NF 320 کانکتورهای باتری مدل NF...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 80A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت 250 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
جریان: Aا250 محفظه از جنس ترموپلاستیک است. حداکثر سایز کابل‌های کمکی: sq mmا10
سوکت 300 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
جریان: Aا300 دارای بدنه‌ی فولادی با پوشش زرد رنگ ایزولاتور: DMC MOULDINGS کنتاکت‌ها از جنس آلیاژ...
سوکت 50A شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
CB 50 / CB 175 / CB 350 حداکثر ولتاژ: Vا600 جریان: Aا50, 175, 350 دمای...
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
تومان10,000تومان2,000,000
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 175A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
CBX175, CBX350 حداکثر ولتاژ : 600iV جریان : 175, 350 دمای کارکرد: Cا°125 ~ 40-
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 160 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
موجود
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 320A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF320 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 100 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
موجود
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من