شماره تماس:
02136614690
شماره تماس
02136614690

سوکت شارژر باتری پرو کانکت Proconect

دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پروکانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 80A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت 250 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پروکانکت فرانسه Proconect
جریان: Aا250 محفظه از جنس ترموپلاستیک است. حداکثر سایز کابل‌های کمکی: sq mmا10
سوکت 300 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
جریان: Aا300 دارای بدنه‌ی فولادی با پوشش زرد رنگ ایزولاتور: DMC MOULDINGS کنتاکت‌ها از جنس آلیاژ...
سوکت 50A شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
CB 50 / CB 175 / CB 350 حداکثر ولتاژ: Vا600 جریان: Aا50, 175, 350 دمای...
سوکت سری PP اندرسون آمریکا
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
تومان10,000تومان2,000,000
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت سری  CBX
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 175A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
CBX175, CBX350 حداکثر ولتاژ : 600iV جریان : 175, 350 دمای کارکرد: Cا°125 ~ 40-
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 160 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 320A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF320 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 100 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت شارژر نری سری NF
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
NF 80 / NF 100 / NF 160 / NF 320 کانکتورهای باتری مدل NF...
فیلترها

فیلترها

جستجو
دسته های محصولات
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پروکانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 320A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 80A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
دسته کانکتور شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت 250 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پروکانکت فرانسه Proconect
جریان: Aا250 محفظه از جنس ترموپلاستیک است. حداکثر سایز کابل‌های کمکی: sq mmا10
سوکت 300 آمپر شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
جریان: Aا300 دارای بدنه‌ی فولادی با پوشش زرد رنگ ایزولاتور: DMC MOULDINGS کنتاکت‌ها از جنس آلیاژ...
سوکت 50A شارژ باتری لیفتراک برقی پرو کانکت فرانسه Proconect
CB 50 / CB 175 / CB 350 حداکثر ولتاژ: Vا600 جریان: Aا50, 175, 350 دمای...
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 100A آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
تومان10,000تومان2,000,000
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت شارژ باتری لیفتراک برقی 175A آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
CBX175, CBX350 حداکثر ولتاژ : 600iV جریان : 175, 350 دمای کارکرد: Cا°125 ~ 40-
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 100A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 160 آمپر پروکانکت فرانسه Proconect
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 320A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF320 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت مادگی شارژ باتری لیفتراک برقی 80 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF80 مطابق با استاندارد DIN 43589 آلمان بخش اول و دوم مطابق با استاندارد NFH...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 100 آمپر پرو کانکت فرانسه Proconect
NF100 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...
سوکت نری شارژ باتری لیفتراک برقی 160A پرو کانکت فرانسه Proconect
NF160 کانکتورهای باتری مدل NF تست شده و مورد تایید لابراتوار مرکزی برای صنایع الکتریکی...

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

مطالب علمی و سوالات متداول محصولات

سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من