شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

ترمومتر نفوذی

استرس سنج گرمایی HT30 اکستچ Extech
موجود
Heat StressWBGT Meter اندازه گیری استرس گرمایی ( محیط بسته ) و ( محیط باز...
ترمومتر نفوذی 392052 اکستچ Extech
موجود
Stem Thermometer دما سنج میله ای 50- الی 300 درجه سانتی گراد 13 سانتی متر...
ثبت کننده دما TH10 اکستچ Extech
موجود
Temperature USB Datalogger اتصال به کامپیوتر USB حرارت: Cا°70 ~ 40- زمان نمونه برداری: hrsا24~secا1...
حرارت سنج لیزری 401014 اکستچ Extech
موجود
دما داخل: Cا°60 ~ 10- دما خارج: Cا°70 ~ 50- نمایش همزمان دما داخل و...
دماسنج تاشو جیبی 39272 اکستچ Extech
موجود
Pocket Fold Up Thermometer حرارت سنج قابل تنظیم جیبی با پراب تاشو دارای پراب ضد...
دماسنج جیبی ضد زنگ 39240 اکستچ Extech
موجود
Waterproof Stem Thermometer دارای پراب ضد زنگ 70 میلی متر خاموش کننده خودکار پس از...
دماسنج میله ای 392050 اکستچ Extech
موجود
دما سنج میله ای 50- الی 150 درجه سانتی گراد 13 سانتی متر طول پراب...
کلر سنج قلمی و دماسنج CL200 اکستچ Extech
موجود
ExStik Chlorine Meter 10.00 ~ 0.01 ppm :ppm ( در صورت استفاده از روش رقیق سازی ppmا50...
استرس سنج گرمایی HT30 اکستچ Extech
موجود
Heat StressWBGT Meter اندازه گیری استرس گرمایی ( محیط بسته ) و ( محیط باز...
ترمومتر نفوذی 392052 اکستچ Extech
موجود
Stem Thermometer دما سنج میله ای 50- الی 300 درجه سانتی گراد 13 سانتی متر...
ثبت کننده دما TH10 اکستچ Extech
موجود
Temperature USB Datalogger اتصال به کامپیوتر USB حرارت: Cا°70 ~ 40- زمان نمونه برداری: hrsا24~secا1...
حرارت سنج لیزری 401014 اکستچ Extech
موجود
دما داخل: Cا°60 ~ 10- دما خارج: Cا°70 ~ 50- نمایش همزمان دما داخل و...
دماسنج تاشو جیبی 39272 اکستچ Extech
موجود
Pocket Fold Up Thermometer حرارت سنج قابل تنظیم جیبی با پراب تاشو دارای پراب ضد...
دماسنج جیبی ضد زنگ 39240 اکستچ Extech
موجود
Waterproof Stem Thermometer دارای پراب ضد زنگ 70 میلی متر خاموش کننده خودکار پس از...
دماسنج میله ای 392050 اکستچ Extech
موجود
دما سنج میله ای 50- الی 150 درجه سانتی گراد 13 سانتی متر طول پراب...
کلر سنج قلمی و دماسنج CL200 اکستچ Extech
موجود
ExStik Chlorine Meter 10.00 ~ 0.01 ppm :ppm ( در صورت استفاده از روش رقیق سازی ppmا50...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من