شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اوون

اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ 100MHZ دو کاناله لاجیک آنالایزر MSO-8102T اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله  دیجیتال حافظه دار 2 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ MSO-7102TD لاجیک آنالایزر 100MHZ دو کاناله اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ چهار کاناله 200MHz لمسی دیجیتال TDS-8204 اوون
موجود
200 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sا2 4 عدد پراب صفحه...
اسیلوسکوپ چهار کاناله 70MHz لمسی حافظه دار TDS-7074 اوون
موجود
70 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب...
اسیلوسکوپ حافظه دار دو کاناله 60 مگاهرتز Owon SDS-6062E
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 500 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال 100MHZ دو کاناله SDS-7102E اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال 300MHZ دو کاناله SDS-8302E اوون
موجود
300 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHZ دو کاناله SDS-7072E اوون
موجود
70 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-7062TD لاجیک آنالایزر 60MHZ دو کاناله اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sآ1 2 عدد پراب ماژول...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال OWON دو کاناله 125 مگاهرتز SDS-7122E
موجود
125 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 30 مگاهرتز Owon SDS-5032E
موجود
30 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 250 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 60 مگاهرتز Owon SDS-5052E
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله  دیجیتال حافظه دار 500 MS/S سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر MSO-8202T حافظه دار OWON
موجود
200 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sا2 2 عدد پراب ماژول...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ لمسی 100 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال TDS-7104 اوون
موجود
100 مگا هرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد...
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ لمسی 4 کاناله دیجیتال OWON TDS-8104
موجود
100 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sا2 4 عدد پراب صفحه...
اسیلوسکوپ 100MHZ دو کاناله لاجیک آنالایزر MSO-8102T اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله  دیجیتال حافظه دار 2 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب...
اسیلوسکوپ MSO-7102TD لاجیک آنالایزر 100MHZ دو کاناله اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 2 عدد پراب...
اسیلوسکوپ چهار کاناله 200MHz لمسی دیجیتال TDS-8204 اوون
موجود
200 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sا2 4 عدد پراب صفحه...
اسیلوسکوپ چهار کاناله 70MHz لمسی حافظه دار TDS-7074 اوون
موجود
70 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد پراب...
اسیلوسکوپ حافظه دار دو کاناله 60 مگاهرتز Owon SDS-6062E
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 500 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال 100MHZ دو کاناله SDS-7102E اوون
موجود
100 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال 300MHZ دو کاناله SDS-8302E اوون
موجود
300 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 2.5 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHZ دو کاناله SDS-7072E اوون
موجود
70 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-7062TD لاجیک آنالایزر 60MHZ دو کاناله اوون
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sآ1 2 عدد پراب ماژول...
اسیلوسکوپ دیجیتال OWON دو کاناله 125 مگاهرتز SDS-7122E
موجود
125 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 30 مگاهرتز Owon SDS-5032E
موجود
30 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار 250 MS/s سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله 60 مگاهرتز Owon SDS-5052E
موجود
60 مگاهرتز دو کاناله  دیجیتال حافظه دار 500 MS/S سرعت نمونه برداری صفحه نمایشگر رنگی...
اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر MSO-8202T حافظه دار OWON
موجود
200 مگاهرتز دو کاناله دیجیتال حافظه دار سرعت نمونه برداری GS/sا2 2 عدد پراب ماژول...
اسیلوسکوپ لمسی 100 مگاهرتز چهار کاناله دیجیتال TDS-7104 اوون
موجود
100 مگا هرتز چهار کاناله دیجیتال حافظه دار 1 GS/s سرعت نمونه برداری 4 عدد...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من