شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

کانکتور یک به دو

کانکتور یک به دو پخش کننده M12 PUR مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: M12 PUR 3x0.34 ولتاژ اسمی: UL 300 V AC ولتاژ تست: 2000 V AC ولتاژ عملیاتی: max. 250...
کانکتور یک به دو پخش کننده M12 مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: M12 ولتاژ اسمی: UL 300 V AC ولتاژ تست: 2000 V AC ولتاژ عملیاتی: max. 250 V AC/DC...
کانکتور یک به دو پخش کننده M12 PUR مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: M12 PUR 3x0.34 ولتاژ اسمی: UL 300 V AC ولتاژ تست: 2000 V AC ولتاژ عملیاتی: max. 250...
کانکتور یک به دو پخش کننده M12 مور الکترونیک Murr Elektronik
موجود
مدل: M12 ولتاژ اسمی: UL 300 V AC ولتاژ تست: 2000 V AC ولتاژ عملیاتی: max. 250 V AC/DC...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من