شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

مگاتک

اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHz دو کانال مگاتک DSO-5070
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 200 مگاهرتز 2 کانال مگاتک DSO-5200
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ مگاتک 100 مگاهرتز 2 کانال DSO-5100
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ دیجیتال 70MHz دو کانال مگاتک DSO-5070
موجود
70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ دیجیتال حافظه دار 200 مگاهرتز 2 کانال مگاتک DSO-5200
موجود
200 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
اسیلوسکوپ مگاتک 100 مگاهرتز 2 کانال DSO-5100
موجود
100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار 2 عدد پروب 1 GS/s سرعت نمونه برداری...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من