شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

تابلویی مین ول

Pannel-Power-Supply-NES-35-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه 35 ولت 7 آمپر NES-35 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا35 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا0.8 الی 7 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
Pannel-Power-Supply-LRS-350-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه 350 ولت سری LRS-350 مینول Mean Well
موجود
توان (W):ا350 ولتاژ ورودی (V):اVAC selected by switchا264~180,VACا132~90 جریان خروجی (A):ا7.3 الی 60 ولتاژ خروجی...
Pannel-Power-Supply-SE-100-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه تابلویی سری SE-100 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا100 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا2.3 الی 20 ولتاژ...
Pannel-Power-Supply-LRS-200-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ 200 آمپر کف خواب سری LRS-200 مینول Mean Well
موجود
توان (W):ا200 ولتاژ ورودی (V):اVAC selected by switchا264~180,VACا132~90 جریان خروجی (A):ا4.4 الی 40 ولتاژ خروجی...
Pannel-Power-Supply-SE-200-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ 200 ولت کف خواب سری SE-200 مین ول
موجود
توان (W):ا200 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا4.4 الی 40 ولتاژ...
Pannel-Power-Supply-NES-150-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ سری NES-150 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا150 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا3.3 الی 30 ولتاژ...
Pannel-Power-Supply-NES-100-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب NES-100 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا100 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا2.3 الی 20 ولتاژ...
Pannel-Power-Supply-NES-25-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
موجود
ورودی AC جهانی برای تمامی رنج ها محافظت در برابر: اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ سیستم...
Pannel-Power-Supply-RS-25-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-25 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا25 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا0.57 الی 6 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
Pannel-Power-Supply-RS-50-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-50 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا50 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا1.1 الی 10 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
Pannel-Power-Supply-RS-75-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-75 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا75 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 15 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
Pannel-Power-Supply-NES-15-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب تابلویی سری NES-15 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا15 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 14 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
Pannel-Power-Supply-RS-35-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب تابلویی سری RS-35 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا35 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا0.8 الی7 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48 بدون...
Pannel-Power-Supply-NES-50-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب سری NES-50 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا50 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.1 الی 10 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
Pannel-Power-Supply-NES-75-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب سری NES-75 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا75 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 14 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
Pannel-Power-Supply-RS-100-Meanwell.001-Radelectric
منبع تغذیه کف خواب سری RS-100 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا100 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا2.3 الی 20 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
منبع تغذیه 35 ولت 7 آمپر NES-35 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا35 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا0.8 الی 7 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
منبع تغذیه 350 ولت سری LRS-350 مینول Mean Well
موجود
توان (W):ا350 ولتاژ ورودی (V):اVAC selected by switchا264~180,VACا132~90 جریان خروجی (A):ا7.3 الی 60 ولتاژ خروجی...
منبع تغذیه تابلویی سری SE-100 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا100 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا2.3 الی 20 ولتاژ...
منبع تغذیه سوئیچینگ 200 آمپر کف خواب سری LRS-200 مینول Mean Well
موجود
توان (W):ا200 ولتاژ ورودی (V):اVAC selected by switchا264~180,VACا132~90 جریان خروجی (A):ا4.4 الی 40 ولتاژ خروجی...
منبع تغذیه سوئیچینگ 200 ولت کف خواب سری SE-200 مین ول
موجود
توان (W):ا200 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا4.4 الی 40 ولتاژ...
منبع تغذیه سوئیچینگ سری NES-150 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا150 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا3.3 الی 30 ولتاژ...
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب NES-100 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا100 115/230 AC by switch :(V) ولتاژ ورودی جریان خروجی (A):ا2.3 الی 20 ولتاژ...
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری NES-25 مین ول Mean Well
موجود
ورودی AC جهانی برای تمامی رنج ها محافظت در برابر: اتصال کوتاه، اضافه بار، اضافه ولتاژ سیستم...
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-25 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا25 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا0.57 الی 6 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-50 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا50 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا1.1 الی 10 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب سری RS-75 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا75 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 15 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48...
منبع تغذیه کف خواب تابلویی سری NES-15 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا15 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 14 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
منبع تغذیه کف خواب تابلویی سری RS-35 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا35 ولتاژ ورودی (V):اDCا373~125,ACا264~88 جریان خروجی (A):ا0.8 الی7 ولتاژ خروجی (V):ا3.3 الی 48 بدون...
منبع تغذیه کف خواب سری NES-50 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا50 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.1 الی 10 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
منبع تغذیه کف خواب سری NES-75 مین ول Mean Well
موجود
توان (W):ا75 ولتاژ ورودی (V):اDCا370~120,ACا264~85 جریان خروجی (A):ا1.6 الی 14 ولتاژ خروجی (V):ا5 الی 48...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من