شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

برنامه ‏ریز آی سی

برنامه ریز آی سی Super pro Xeltek 500P
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت USB پشتیبانی 32000 آی سی برنامه ریزی IC های...
برنامه ریز آی سی Super pro Xeltek 501S
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت  USB پشتیبانی 39000 آی سی بدون نیاز به PC...
برنامه ریز آی سی Super pro xeltek 6100
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت USB پشتیبانی 89000 آی سی برنامه ریزی IC های...
برنامه ریز آی سی Super pro Xeltek 500P
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت USB پشتیبانی 32000 آی سی برنامه ریزی IC های...
برنامه ریز آی سی Super pro Xeltek 501S
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت  USB پشتیبانی 39000 آی سی بدون نیاز به PC...
برنامه ریز آی سی Super pro xeltek 6100
موجود
یونیور سال پروگرامر 48 پایه پورت USB پشتیبانی 89000 آی سی برنامه ریزی IC های...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من