شماره تماس:
99 ~ 02136614690
شعبه تهران
02136614690-99

اکستچ

بادسنج دیجیتال HD300 اکستچ Extech
موجود
Thermo - Anemometer نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت اتصال به کامپیوتر دمای لیزر:...
دیتا لاگر باد سنج SDL300 اکستچ Extech
موجود
Thermo-Anemometer / Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت ذخیره در کارت حافظه SD...
دیتا لاگر سرعت سنج باد SDL310 اکستچ Extech
موجود
Thermo-Anemometer/Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت ذخیره در کارت حافظه SD زمان ثبت:...
سرعت سنج باد 407113 اکستچ Extech
موجود
نمایش همزمان دما و سرعت باد واحد های اندازه گیری knots,MPH,km/h,ft/min,m/s دارای پره های فلزی...
سرعت سنج باد A100 اکستچ Extech
موجود
Mini Thermo-Anemometer نمایش همزمان دما وسرعت باد دارای صفحه نمایش بزرگ و نور پس زمینه...
سرعت سنج باد AN400 اکستچ Extech
موجود
Cup Thermo-Anemometer نمایش دقیق دما و سرعت باد نمایش مقدار حد اقل و حداکثر سرعت...
سرعت سنج باد هات وایر 407119 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire CFM Thermo-Anemometer پراب تلسکوپی برای ماجرا های هوا قابلیت اتصال به کامپیوتر مناسب...
سرعت سنج باد هات وایر 407123 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire Thermo-Anemometer پراب تلسکوپی برای مجرا های هوا نمایش همزمان سرعت و دما واحد...
سرعت سنج باد هات وایر SDL350 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire CFM Thermo-Anemometer/Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت در کارت حافظه SD...
دیتا لاگر باد سنج و حرارت سنج SDL 300
فلومتر و سرعت سنج هوا AN200 اکستچ Extech
موجود
Mini Thermometer - Anemometer نمایش همزمان دما و سرعت باد دمای لیزر: Cا°260 ~ 20-...
فلومتر و سرعت سنج هوا HD350 اکستچ Extech
موجود
Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer نمایش همزمان فشار,سرعت,جریان و دمای هوا اتصال به کامپیوتر...
بادسنج دیجیتال HD300 اکستچ Extech
موجود
Thermo - Anemometer نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت اتصال به کامپیوتر دمای لیزر:...
دیتا لاگر باد سنج SDL300 اکستچ Extech
موجود
Thermo-Anemometer / Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت ذخیره در کارت حافظه SD...
دیتا لاگر سرعت سنج باد SDL310 اکستچ Extech
موجود
Thermo-Anemometer/Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت ذخیره در کارت حافظه SD زمان ثبت:...
سرعت سنج باد 407113 اکستچ Extech
موجود
نمایش همزمان دما و سرعت باد واحد های اندازه گیری knots,MPH,km/h,ft/min,m/s دارای پره های فلزی...
سرعت سنج باد A100 اکستچ Extech
موجود
Mini Thermo-Anemometer نمایش همزمان دما وسرعت باد دارای صفحه نمایش بزرگ و نور پس زمینه...
سرعت سنج باد AN400 اکستچ Extech
موجود
Cup Thermo-Anemometer نمایش دقیق دما و سرعت باد نمایش مقدار حد اقل و حداکثر سرعت...
سرعت سنج باد هات وایر 407119 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire CFM Thermo-Anemometer پراب تلسکوپی برای ماجرا های هوا قابلیت اتصال به کامپیوتر مناسب...
سرعت سنج باد هات وایر 407123 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire Thermo-Anemometer پراب تلسکوپی برای مجرا های هوا نمایش همزمان سرعت و دما واحد...
سرعت سنج باد هات وایر SDL350 اکستچ Extech
موجود
Hot Wire CFM Thermo-Anemometer/Datalogger نمایش همزمان دما و سرعت باد قابلیت در کارت حافظه SD...
فلومتر و سرعت سنج هوا AN200 اکستچ Extech
موجود
Mini Thermometer - Anemometer نمایش همزمان دما و سرعت باد دمای لیزر: Cا°260 ~ 20-...
فلومتر و سرعت سنج هوا HD350 اکستچ Extech
موجود
Pitot Tube Anemometer + Differential Manometer نمایش همزمان فشار,سرعت,جریان و دمای هوا اتصال به کامپیوتر...
سبد خرید فروشگاه
فروشگاه
صفحه اصلی
0 مورد سبد خرید
حساب کاربری من